Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
MÓZG LICZY "NA OKO"
Wiedza i Życie nr 8/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1999

Okazuje się, że w powiedzeni "ocenić coś na oko" kryje się głęboka neurofizjologiczna prawda. Grupa badaczy pod kierunkiem Stanislava Deheane z Centrum Inserm pod Paryżem i Elizabeth Spelke z MIT odkryła, że zadania matematyczne wykonywane mogą być w dwu różnych obszarach mózgu. Gdy dokonujemy precyzyjnych obliczeń, wykorzystujemy do tego celu lewy płat czołowy, związany także z kontrolą mowy; kiedy natomiast przeprowadzamy jedynie przybliżone oszacowanie, używamy prawego płata ciemieniowego, który jest też odpowiedzialny za przetwarzanie informacji wzrokowej.