Twoja wyszukiwarka

EDWIN BENDYK
SPOJRZENIE W GŁĄB
Wiedza i Życie nr 8/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1999

Wydobycie ropy naftowej i gazu z głębiny wymaga stosowania specjalnych "sztucznych oczu", informujących o tym, co się dzieje na dnie sięgających często 5 tys. m odwiertów. Panuje tam bardzo wysokie ciśnienie i temperatura, a towarzyszący złożom siarkowodór sprzyja rozwojowi korozji. Dotychczas koncerny naftowe stosowały kosztowne, zajmujące dużo miejsca urządzenia o ograniczonej liczbie funkcji pomiarowych. Przełomem stało się urządzenie pomiarowe zaprojektowane przez firmę Maxim Technology, które może być stosowane praktycznie w każdym odwiercie. Mieszcząca się w podłużnej kapsule aparatura pomiarowa składa się z bardzo zaawansowanego układu elektronicznego, umożliwiającego śledzenie takich parametrów złoża, jak ciśnienie, temperatura, przepływ, stan złoża itp. Dane przesyłane są do mieszczącego się w walizce całkowicie skomputeryzowanego panelu analitycznego. Układ pomiarowy znajduje się w obudowie wykonanej z najwyższej jakości stali, tak by
całość mogła wytrzymywać temperaturę do 177° C, wysokie ciśnienie, a także była odporna na korozję.