Twoja wyszukiwarka

EDWIN BENDYK
KSZTAŁT LEKU
Wiedza i Życie nr 8/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1999

Odkryty 5 lat temu gen BRCA1 znany jest z tego, że zmutowany sprzyja rozwojowiraka piersi i jajnika. W normalnych warunkach kodowane przez ten gen białkosłuży do naprawiania uszkodzeń DNA. Zatem nieprawidłowości w budowie tegogenu, przeszkadzając białku BRCA1 w wykonywaniu jego normalnych zadań,prowadzą do większej liczby szkodliwych mutacji w materiale genetycznym,co w efekcie może doprowadzić do powstania nowotworu.

Fot. LPS

Brytyjscy badacze z Imperial Cancer Research Found stworzyli pierwszytrójwymiarowy model anomalii genetycznych powodujących raka piersi i jajnika,który pozwala wyjaśnić, w jaki sposób te anomalie przyczyniają się do rozwojunowotworu. Dzięki komputerowemu modelowi można bowiem dokładnie obserwować,jak zmianypo-szczególnych aminokwasów wpływają na strukturę całego białka,które jest, jak wiadomo, skręconym trójwymiarowo łańcuchem aminokwasów.Następnym krokiem w tych badaniach będzie zaprojektowanie leków zdolnychprzywrócić stan normalny.

"London Press Service", 93/1999