Twoja wyszukiwarka

MARCIN SZWED
MATKA EPENDYMA
Wiedza i Życie nr 8/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1999

Grupa profesora Frisena ze szwedzkiego Karolinska Institutet odkryła, żekomórki wyściółki (ependymy), czyli warstwy, która oddziela tkankę mózgowaod otaczającego ją płynu, są nerwowymi komórkami pierwotnymi. Osiągnięcieto może przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia zarówno urazówmózgu, jak i chorób Alzheimera i Parkinsona.

Tworzące mózg komórki nerwowe - neurony - nie dzielą się. Uszkodzonatkanka nerwowa, w przeciwieństwie do złamanych kości, nigdy się nie goi.Ponieważ neurony nie mogą się regenerować, urazy głowy są szczególnie groźne,a spustoszenia powodowane przez choroby Alzheimera czy Parkinsona nieodwracalne.Teoretycznie, dałoby się zastąpić zniszczone tkanki przeszczepem neuronówpobranych z zarodków, lecz z powodów etycznych wątpliwe jest, żeby ta metodabyła kiedykolwiek stosowana.

Podczas rozwoju płodowego neurony oraz drugi rodzaj komórek tworzącychtkankę mózgową - astrocyty, powstają z tzw. nerwowych komórek macierzystych.Dotychczas uważano, że komórki macierzyste znikają już u noworodka. Naukowcyod dawna podejrzewali, że w dojrzałym mózgu ciągle jeszcze mogą znajdowaćsię ich śladowe ilości. Jak dotąd, żadnej grupie badawczej nie udało sięich znaleźć. Dzięki odkryciu zespołu badaczy z Karolinska Institutet okazałosię jednak, że gdy pobudzi się właściwymi sygnałami komórki ependymy (któradotąd uważana była za niezbyt interesujące opakowanie mózgu), to mogą sięone dzielić i różnicować w astrocyty i neurony, dokładnie tak jak komórkimacierzyste w mózgach embrionów.