Twoja wyszukiwarka

MARCIN SZWED
GEN PODATNOŚCI NA AIDS
Wiedza i Życie nr 8/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1999

Trzy lata temu świat obiegła sensacyjna wieść: niektórzy ludzie są bardziej niż inni odporni na AIDS. Badania ludzi, którzy wielokrotnie stykali się z wirusem HIV i nie ulegli zakażeniu, doprowadziły do odkrycia, że wszyscy ci niezwykle odporni na AIDS mają pewną mutację w genie kodującym białko CCR5. Teraz okazuje się, że istnieje też druga strona medalu. Opublikowane w pismach "Lancet" i "Science" wyniki badań wskazują, iż pewna część ludzi o wiele łatwiej ulega wirusowi HIV. Odpowiedzialny za to jest ten sam gen, który u innych chroni przed infekcją.

Prowadzone na szeroką skalę badania wykazały, że 13% ludzi rasy białej jest nosicielami pechowej, zmutowanej wersji tego genu. Osoby te łatwiej ulegają infekcji i szybciej niż inne zaczynają zdradzać objawy AIDS.

Białko CCR5 obecne jest tylko na powierzchni komórek układu odpornościowego. Pełni rolę czujnika, wykrywającego chemiczne sygnały alarmowe pochodzące od atakowanych przez mikroorganizmy komórek ludzkiego organizmu. Taki system sygnalizacji przywołuje komórki układu odpornościowego do miejsc zakażenia. Organizm jest w stanie skoncentrować swoje "wojsko" na zaatakowanym przez wroga odcinku. Niestety, wirus HIV potrafi obrócić tę broń na swoją korzyść.

Komórki układu odpornościowego stanowią tylko niewielki odsetek populacji komórek obecnych we krwi. W ich tłumie śmiercionośny wirus rozpoznaje cele swoich ataków właśnie dzięki CCR5. Wirus "łapie" komórki układu odpornościowego, "chwytając" za CCR5 i drugie, charakterystyczne dla nich białko CD4. Taki podwójny "pewny chwyt" pozwala mu łatwo wniknąć do wnętrza atakowanej komórki. W dobroczynnej wersji CCR5 brakowało kawałka, za który "łapie" wirus. Naukowcy przypuszczają, że nowo odkryta, zwiększająca podatność na zakażenie, wersja CCR5 stanowi lepszy "chwyt" dla wirusa, który może, dzięki temu, wydajniej rozpoznawać i niszczyć komórki układu odpornościowego.

"Science", 5395/1999,
"Lancet", 9131/1999