Twoja wyszukiwarka

EDWIN BENDYK
NIEZNOŚNE DRGANIA
Wiedza i Życie nr 8/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1999

Jednym z czynników obniżających komfort jazdy samochodem są drgania, wywoływane przez silnik pojazdu. Poznanie mechanizmu tych drgań już na etapie produkcji samochodu umożliwia przeciwdziałanie im w normalnej eksploatacji. Dokładna analiza zjawiska nie jest jednak łatwym problemem. Niewątpliwie pracę inżynierów ułatwi urządzenie pomiarowe opracowane przez naukowców z angielskiego Loughborough University. Angielskie urządzenie oparte jest na opracowanej już przed wielu laty laserowej metodzie pomiaru prędkości przy wykorzystaniu efektu Dopplera (LDV - Laser Doppler Velocimetry).

Fot. LPS

W laserowej metodzie pomiaru w kierunku obiektu wysyłany jest promieńlasera. Drgania powodują, że częstotliwość drgań fali świetlnej ulega zmianom,dając całą gamę "odpowiedzi", umożliwiających analizę zachowania silnika.Powracający promień oddziałuje z promieniem podstawowym - zachodzi zjawiskointerferencji, a uzyskany wzór interferencyjny jest podstawą analizy pomiaru.Analizy dokonuje układ elektroniczny, który jest "wąskim gardłem" systemupomiarowego i ogranicza efektywny zakres działania dotychczasowych systemówpomiarowych. W metodzie zaproponowanej przez Anglików zastosowano systemświatłowodów, którymi wraca do analizatora odbity promień. Zmieniając długośćświatłowodu, zmienia się czas powrotu wiązki świetlnej, co umożliwia regulowanieczułości urządzenia i jego zakresu pomiarowego.