Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 8/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1999

Zacznijmy tym razem od tabeli. Mamy 17 osób, które uzbierały w ciągu ostatnich kolejnych 6 miesięcy (stan po wpisaniu do redakcyjnej bazy danych informacji o wynikach majowych) po 60 punktów, czyli bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie pytania. Są to:

Grzegorz Bednarczyk Kraków
Elżbieta Friedrich Tychy
Renata Góra Kraków
Artur Janczewski Warszawa
Józef Jary Grodków
Katarzyna Krzeczkowska Puławy
Grzegorz Makulec Cieszyn
Radosław Marcinkiewicz Korfantów
Edward Maziakowski Szczecin
Marcin Mączka Rzeszów
Marcin Pustkowski Łódź
Marcin Rybowski Włocławek
Krzysztof Sagan Warszawa
Jolanta Wojdyła Dąbrowa Op.
Agnieszka Zagórska Gdynia
Tomasz Zagórski Augustów
Andrzej Żołyński Zielona Góra

W drodze losowania tytuł przypadł w tym miesiącu panu Andrzejowi Żołyńskiemu z Zielonej Góry. Gratulujemy, tradycyjny upominek wysyłamy pocztą. Również gwoli tradycji odrobina statystyki: średnia wieku kandydatów do tytułu wynosiła tym razem 27.8 roku, maksimum wieku współzawodniczących to 49 lat, minimum - 15; uznaję ten rozrzut za wielce pochlebny dla naszego konkursu... Nawiasem mówiąc, nie ma w tym względzie żadnej zmiany w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Jeśli idzie o walkę o tytuł "Erudyty roku" - mamy tu 14 konkurujących do tego zaszczytnego miana. Ich nazwisk nie wymieniam, niechaj napięcie rośnie!

Życzę Państwu dalszej dobrej zabawy i zapraszam do dzisiejszych pytań. Przypominam, że odpowiedzi można nadsyłać w dowolnej formie (także pocztą elektroniczną), choć z uwagi na łatwość wprowadzania danych do komputera najbardziej wdzięczni jesteśmy za kartki pocztowe z naklejonym kuponem lub jakąś jego kopią (można po prostu przerysować, jeśli ktoś nie chce niszczyć strony pisma ani nie ma dostępu do kserokopiarki).

PYTANIA KONKURSOWE

1. Słynna niegdyś powieść Aldousa Huxleya Nowy, wspaniały świat zaczerpnęła tytuł z innego bardzo znanego utworu, którego autorem był...

a) Wolter

b) Szekspir

c) Molier

d) Dickens

2. Obrazowanie przy użyciu efektu Halla jest nowym sposobem...

a) wykrywania chorobowo zmienionych tkanek

b) umożliwiającym wizualizację atomów

c) tworzenia obrazów komputerowych

d) badania wewnętrznych uszkodzeń w metalach

3. Stawonogi różni od pierścienic

a) martwy oskórek okrywający ciało

b) to, że każdy segment ich ciała pierwotnie opatrzony jest parą odnóży

c) wyraźna segmentacja ciała

d) obecność odnóży stawowatych

4. A3XX to kryptonim określający...

a) nową amerykańską sondę kosmiczną

b) odmianę wirusa HIV

c) samolot pasażerski

d) nowoczesny angielski karabin szturmowy

5. Krańcowe pod względem szerokości geograficznej punkty Polski różnią się o prawie 6°. A różnica czasu trwania najdłuższego dnia roku (tj. 21 czerwca) w miejscowościach leżących na krańcach naszego państwa wynosi

a) około pół godziny

b) nieco ponad godzinę

c) około trzech godzin

d) ponad cztery godziny

6. Jaki procent Polaków sądzi - według CBOS-u - że rodzice zbyt rzadko wymierzają dzieciom kary fizyczne, tzw. lanie?

a) 12

b) 32

c) 52

d) 62

7. W roku 1204 krzyżowcy biorący udział w IV krucjacie zdobyli i złupili miasto, które potem uczynili stolicą Cesarstwa Łacińskiego. To miasto nazywa się...

a) Jerozolima

b) Akka

c) Konstantynopol

d) Nicea

8. Zmarły niedawno Clyde Tombaugh był odkrywcą...

a) Plutona

b) około 300 planetoid

c) wirusa Ebola

d) metody tomografii komputerowej

9. Pierwsze wysepki dla pieszych zbudo-
wano...

a) w 1862 roku w Liverpoolu

b) w 1784 roku w Paryżu

c) w 1899 roku w Berlinie

d) w 1903 roku w Wiedniu

10. Tak zwany paradoksalny podział kuli, będący tematem nader dziwnego twierdzenia Banacha-Tarskiego, jest konsekwencją...

a) twierdzenia Pitagorasa

b) hipotezy continuum

c) pewnika wyboru

d) Wielkiego Twierdzenia Fermata

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 5/99

1.c. Kobiety pojawiły się na Uniwersytecie Harvarda w USA po raz pierwszy, gdy powstał tam Rad-cliffe College. Było to w roku 1879 (źródło: "Wiedza i Życie" nr 2/1999, s. 46, Symbol sukcesu).

2.b. Autor zdania Poeci są nieuznanymi prawodawcami świata żył lat 30 (był nim Percy Bysshe Shelley, 1792-1822; źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, s. 599).

3.d. Najstarszy na świecie podręcznik wróżbiarski to Księga Przemian (źródło: "Wiedza i Życie"
nr 2/1999, s. 54, Taoizm).

4.b. Uważany za pierwszy w historii przenośny komputer TRS-80 model 100 firmy Tandy był oferowany w 1983 roku w dwóch wersjach. Miały one odpowiednio pamięci o pojemności 8 i 24 kilobajtów (źródło: P. Robertson, Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy - leksykon Shella, s. 205).

5.c. Ostatnie całkowite zaćmienie Słońca w bieżącym tysiącleciu nastąpi 11 sierpnia 1999 roku (źródło: "Wiedza i Życie" nr 2/1999, s. 72, Szykujmy się na zaćmienie).

6.a. Pomorze Zachodnie w latach 1185-1227 było podporządkowane Danii (źródło: Tablice Historyczne, wyd. Adamanton 1996, s. 210).

7.c. Ojciec twórcy cybernetyki, Norberta Wienera, urodził się w Białymstoku (źródło: "Wiedza i Życie" nr 2/1999, s. 80, Pierwszy "Sternik").

8.d. Jeśli front zimny, szybciej się poruszający, dogania front ciepły, to cieplejsze powietrze zostaje wyparte do góry i nie styka się z powierzchnią terenu, a procesy frontalne zachodzą na większej wysokości. Zjawisko to nosi nazwę okluzji (źródło: J. Flis, Szkolny słownik geograficzny, s. 181).

9.a. Graham Young, brytyjski terrorysta, truł swe ofiary octanem talu (źródło: "Wiedza i Życie"
nr 2/1999, s. 39, Trucizny Agathy Christie).

10.c. Linia na sferze lub innej powierzchni obrotowej, przecinająca południki pod tym samym kątem ostrym, to loksodroma (źródło: Encyklopedia Szkolna Matematyki, wyd. III, WSiP 1997, s. 206).