Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 8/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1999

Sierpień tradycyjnie jest w "Puzelandzie" miesiącem łamigłówek dużych i trudnych. Duże są wszystkie trzy, trudne - dwie z nich; zwłaszcza Cyfry i strzałki to wyjątkowo twardy orzech. Obrazek logiczny nie jest wprawdzie zbyt trudny, ale za to dość pracochłonny oraz - po raz pierwszy w "Puzelandzie" - kolorowy.

Rozwiązania można nadsyłać do końca sierpnia br. pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 8/99 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania przynajmniej dwóch zadań, rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast listy z rozwiązaniami wszystkich łamigłówek wezmą także udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

KRZYŻÓWKA Z SUMAMI

W każde pole diagramu należy wpisać taką cyfrę, aby spełnione były następujące warunki:

l suma cyfr w każdym rządku białych pól musi być równa liczbie znajdującej się przed tym rzędem (nad ukośną kreską);

l suma cyfr w każdej kolumnie białych pól musi być równa liczbie znajdującej się nad tą kolumną (pod ukośną kreską);

l wszystkie cyfry tworzące daną sumę powinny być różne i żadna nie może być zerem.

W rozwiązaniu wystarczy podać, ile razy wśród cyfr wpisanych do diagramu występuje siódemka.

OBRAZEK LOGICZNY

Łamigłówka polega na pokolorowaniu niektórych pól (małych kratek). Kolorowe pola utworzą rysunek. Kluczem do ustalenia, które pola należy zabarwić, są liczby. Każda liczba lub grupa liczb umieszczona z lewej strony szeregu lub u góry kolumny kratek określa:

l ile grup kolorowych pól jest w danym rzędzie (tyle, ile jest liczb);

l w jakiej kolejności występują (w takiej, jak liczby);

l ile kolorowych pól jest w danej grupie (tyle, jaka jest wartość liczby);

l jaki jest kolor pól tworzących daną grupę (taki, jak kolor liczby).

Między grupami pól, którym odpowiadają dwie kolejne liczby w tym samym kolorze, powinno pozostać przynajmniej jedno wolne pole (białe); jeśli kolor jest różny, odstęp może być, ale nie musi. Puste kratki mogą oczywiście znajdować się także na początku i na końcu rzędu. Zamieszczony przykład (ptak) powinien rozwiać ewentualne wątpliwości. W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.

STRZAŁKI I CYFRY

Uzupełnij diagram tak, by w każdym polu znalazła się strzałka - skierowana w odpowiednią stronę, a obok niej właściwa cyfra. Należy zrobić to tak, by każda strzałka i cyfra tworzyły parę spełniającą następujący warunek: we wszystkich polach w danym rzędzie (szeregu lub kolumnie), na które wskazuje strzałka, powinno być tyle różnych pól, jaka jest wartość cyfry. Gwoli jasności, obok zamieszczony jest przykład rozwiązanej mniejszej łamigłówki. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile spośród 31 strzałek wstawionych w puste pola wskazuje w prawo.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 4/99

Obrazek logiczny. Owad (mrówka? modliszka?) - rozwiązanie na rysunku.

Serce się kraje. Pętelki (na kropkach i na liczbach). Rozwiązania na rysunkach.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Arkadiusz Dawiec z Nowego Sącza, Justyna Mucharska z Łomży oraz Wojciech Muszyński z Białegostoku. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

ROZWIĄZANIE ZADANIA DLA WYTRWAŁYCH

Z sześciu kamieni domina można ułożyć dwa rekordowe szeregi - oba przedstawione są na rysunku. Dodając do siebie liczby oczek na dwóch lub więcej kolejnych, sąsiednich połówkach kamieni w każdym szeregu albo biorąc liczbę z jednej połówki, można utworzyć nieprzerwany ciąg liczb od 1 do 50. Korzystając z sześciu kamieni, "dojechać" dalej niż do 50 nie sposób. Przynajmniej jeden z tych szeregów nadesłało niespełna 10% uczestników konkursu, czyli 24 osoby: Marcin Chojnacki, Maciej Fondyra, Barbara Szmigielska oraz Barbara, Dominika i Tadeusz Woźny - wszyscy z Krakowa, Tomasz Czajka - Stalowa Wola, Maciej Domagała - Kielce, Przemysław Głowiński - Bydgoszcz, Janusz Gregorczyk - Szczecin, Łukasz Indeka - Pszczyna, Miłosz Jaworski - Nawodna, Jakub Kopeć i Antek Łączkowski - obaj z Warszawy, Rafał Kosturek - Rzeszów, Marek Kostyra - Tychy, Szymon Łuczków i Mariusz Rasek - obaj z Chorzowa, Jan Porwolik - Orzesze, Norbert Robak - Gorlice, Adam Rohde - Puck, Marcin Samsel - Ćwiklice, Krzysztof Warejko - Przemyśl, Dariusz Wlaź - Tomaszów Lubelski.

Wśród tego grona rekordzistów rozlosowana została nagroda 100 zł, którą otrzymuje Mariusz Rasek. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy przekazem pocztowym.