Twoja wyszukiwarka

JERZY KOWALSKI-GLIKMAN
CZYŻBY KOLEJNY ROK NEUTRINO?
Wiedza i Życie nr 9/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1999

Jednym z najważniejszych odkryć ub.r. w dziedzinie fizyki było zaobserwowanie w detektorze Super-Kamiokande, położonym niedaleko Tokio, tzw. oscylacji neutrin, czyli przechodzenia jednego rodzaju tych tajemniczych cząstek w drugi [patrz: Rok neutrin, "WiŻ" nr 1/1999]. Badane dotychczas neutrina produkowane były w procesach naturalnych - zderzeniach cząstek promieniowania kosmicznego z atomami górnych warstw atmosfery ziemskiej, co znacznie utrudniało dokonywanie precyzyjnych pomiarów.

Już niedługo efekt oscylacji neutrin będzie można obserwować w całkowicie kontrolowanych warunkach doświadczalnych. W laboratorium KEK, znajdującym się w odległości około 250 km od Super-Kamiokande, rozpoczęto w czerwcu br. eksperyment, którego twórcami są naukowcy z ponad 20. instytutów z Japonii, Korei, Polski i USA. Polegać on ma na puszczaniu w kierunku detektora Super-Kamiokande sztucznie wytworzonej wiązki neutrin. Wiązka ta analizowana jest dwukrotnie: po raz pierwszy w niewielkim detektorze znajdującym się w KEK, a następnie w olbrzymim Super-Kamiokande. Pierwsza neutrina dotarły już do celu, co dobrze wróży doświadczeniu, które pozwoli na zaobserwowanie niezwykle trudnych do detekcji własności tych cząstek.

"Physics News Update", 436

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
(01/99) Rok neutrin