Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
CHARYZMATYCZNE GENY
Wiedza i Życie nr 9/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1999

Uczeni kanadyjscy z uniwersytetów Zachodniego Ontario i Brytyjskiej Kolumbii zakończyli niedawno pierwszy etap badań w dziedzinie genetyki wodzostwa, które potwierdziły dobrze znany wszystkim monarchom fakt, że zdolności przywódcze są wyraźnie dziedziczne. Badacze rozróżnili dwa modele przywódców - jeden to ludzie obdarzeni wodzostwem "transformacyjnym", o dużej sile przekonywania i inspiracji, zaś drudzy reprezentują przywództwo "transakcyjne", co oznacza po prostu, iż swój polityczny sukces zawdzięczają hojnie rozdawanym wyborczym obietnicom. Podczas kiedy wodzostwo transakcyjne jest stosunkowo łatwe do opanowania dla przeciętnie inteligentnego człowieka, przywódcą transformacyjnym trzeba się urodzić.