Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 9/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1999

"ERUDYTA WRZEŚNIA" - TYTUŁ DLA PANA ANDRZEJA ŻOŁYŃSKIEGO Z ZIELONEJ GÓRY

Zacznę od liczb. Jest Państwa - mam na myśli uczestników naszej zabawy w "Erudytę" dokładnie 3474 osoby. To znaczy - tyle osób wzięło w udział w walce o tytuł od samego początku; regularnie co miesiąc nadsyła odpowiedzi oczywiście znacznie mniejsza liczba Czytelników, ale stale pojawiają się nowi. Między innymi ostatnio padły dwa rekordy: pojawili się najmłodszy i najstarszy uczestnicy, licząc od początku konkursu. Junior liczy sobie 9 wiosen, senior (ukłony z szacunkiem) - 92. Typowy kandydat na "Erudytę miesiąca" żyje - jak twierdzi mój komputer - 23,757 roku. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli ograniczyć się do przodowników: i tak, średnia wieku wymienionych niżej zdobywców 60. punktów w ciągu ostatniego pół roku wynosi równo 28 lat.

Oto więc alfabetyczne wyliczenie naszych przodowników. Jest ich dziewiątka:

Elżbieta Friedrich Tychy
Grzegorz Makulec Cieszyn
Marcin Pustkowski Łódź
Marcin Rybowski Włocławek
Krzysztof Sagan Warszawa
Jolanta Wojdyła Dąbrowa Op.
Agnieszka Zagórska Gdynia
Tomasz Zagórski Augustów
Andrzej Żołyński Zielona Góra

A tu drugi wykaz, w którym ujęci są przodownicy wyścigu o tytuł "Erudyty roku". Po ośmiu etapach maksymalną liczbę 80. punktów mają:

Elżbieta Friedrich Tychy
Grzegorz Makulec Cieszyn
Marcin Pustkowski Łódź
Marcin Rybowski Włocławek
Krzysztof Sagan Warszawa
Jolanta Wojdyła Dąbrowa Op.
Agnieszka Zagórska Gdynia
Tomasz Zagórski Augustów

Przypominam Państwu, że zamieszczony obok kupon ma charakter pomocniczy. Jeśli Państwo zechcą go wyciąć i wypełnić, a następnie przesłać do redakcji - proszę bardzo. Ale przyjmujemy również kserokopie, a nawet szkice umieszczonego na kuponie układu rubryk. Przyjmujemy także odpowiedzi wysłane pocztą elektroniczną na adres wiedza@proszynski.com.pl. Prosimy jednakże nie wysyłać do nas odpowiedzi w kopertach, w formie listu - nie chcemy obarczać sekretariatu zbędną robotą.

PYTANIA KONKURSOWE

1. W 1892 roku Rosja podpisała z władzami jednego z poniższych państw antyniemiecką konwencję wojskową. To państwo to...

a) Anglia

b) Włochy

c) Francja

d) Austro-Węgry

2. Hypersoar to nazwa:

a) projektu statku, który ma poruszać się ponad atmosferą ziemską z prędkością 10 Ma

b) nowego termoodpornego materiału ceramicznego

c) niezwykle szybkostrzelnego karabinu maszynowego nowej generacji

d) nowej generacji okrętów podwodnych

3. Duńskie państwowe archiwum filmowe słynie z tego, że...

a) jako jedyne ma komplet dzieł Chaplina

b) jest najmłodsze na świecie

c) jest najstarsze na świecie

d) ma najwięcej na świecie filmów

4. "Siedmiomilowe buty", naśladujące sposób poruszania się kangura, skonstruowano w...

a) USA

b) Japonii

c) Anglii

d) Australii

5. Zmiany temperatury powietrza na skutek zmian wysokości, przy braku wymiany ciepła z otoczeniem, to

a) przemiany adiabatyczne

b) dysocjacje termiczne

c) transpiracja

d) przemiany termoizolacyjne

6. Paul Butler i Geoffrey Marcy odkryli...

a) największy jednokomórkowy organizm żywy

b) pierwszy układ planetarny podobny do naszego

c) główną przyczynę częstych awarii systemu komputerowego Windows 95

d) uniwersalny klej organiczny o ogromnych zastosowaniach w chirurgii oka

7. Linia naboczna ryb jest to system...

a) podskórnych ciałek zmysłowych

b) otworków po bokach ciała - ujść przewodów wydalniczych

c) kanałów w skórze, mających kontakt z wodą

d) dwóch pni nerwowych, biegnących po bokach ciała

8. Według badań CBOS-u aż 64% rodaków deklaruje, że lubi czytać. Tymczasem w ciągu trzydziestu dni poprzedzających to badanie nie miało żadnej styczności z książką...

a) 91% Polaków

b) 73% Polaków

c) 58% Polaków

d) 42% Polaków

9. Gdzie pali się książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi - powiedział...

a) Bertolt Brecht

b) Heinrich Heine

c) Johann Wolfgang Goethe

d) Egon Erwin Kisch

10. Projekt Abilene to pierwsza praktyczna realizacja...

a) szybkiej części światowej sieci komputerowej, znanej inaczej jako Internet 2

b) reaktora termojądrowego, opartego na systemie Tokamak

c) sprzedaży broni przez Internet

d) masowego rozdawnictwa środków antykoncepcyjnych w krajach afrykańskich

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 6/99

1.b. Ci ludzie umieją się tylko bić - powiedział o Polakach podobno Napoleon I (o polskim pułku gwardii; wedle wspomnień gen. Załuskiego).

2.c. Porosty odżywiają się samożywnie dzięki fotosyntezie.

3.a. W zimie układ temperatur i izoterm w Polsce jest zbliżony do południkowego. Jest to rezultat odległości od centrum wyżu eurazjatyckiego.

4.a. Dwie liczby pierwsze, różniące się o 2, to liczby bliźniacze.

5.b. Największy procentowo udział w światowej produkcji ziemniaków (ponad 37% w roku 1996) przypada Chinom.

6.c. W 1772 roku wyizolowano pierwszą formę tego pierwiastka, w 1890 roku drugą, w styczniu br. - trzecią. Pierwiastek ten to azot.

7.c. Kryptonimy: MFI oraz Projekt 1-42 oznaczają to samo; mianowicie najnowszy rosyjski samolot wojskowy.

8.d. Sonda Mars Global Surveyor krąży wokół Czerwonej Planety od września 1997 roku.

9.a. Danio pręgowany to rybka akwariowa.

10.a. Pierwszy w historii udany przeszczep ręki wykonano 25 sierpnia 1998 roku w Lyonie (Francja).