Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 9/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1999

W październiku br. w Budapeszcie odbędą się 8. Mistrzostwa Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek. Przedsmak tego, czego można się na nich spodziewać, stanowią zadania zamieszczone w tym "Puzelandzie". Wszystkie pochodzą z turnieju kwalifikacyjnego zorganizowanego na Węgrzech; ich autorami są członkowie Węgierskiego Związku Łamigłówkarzy (Réjtvenyfejtök Országos Egyesülete). Gwoli jasności obok każdej łamigłówki zamieszczony jest mały przykład z rozwiązaniem.

Rozwiązania można nadsyłać do końca września br. pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 9/99 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (1), jeżeli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (pomijając zadanie dla wytrwałych), rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast najlepsze rozwiązania zadania dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

ZYGZAK

Na diagramie należy narysować linię łamaną łączącą zielone pola i przechodzącą przez wszystkie kwadraciki. Najkrótsze odcinki tej linii muszą łączyć środki sąsiednich pól (stykających się bokiem lub rogiem). Cyfry w kolejnych polach, które znajdą się na łamanej, powinny tworzyć cykliczną sekwencję - 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-...

DLA WYTRWAŁYCH

Zadanie oparte jest na grze w bitwę morską oraz na łamigłówce o takiej samej nazwie.

Na diagramie akwenie złożonym ze 100 pól - należy rozmieścić flotę złożoną z 10 okrętów. Tworzą ją: jeden pancernik zajmujący cztery kratki, dwa krążowniki zajmujące po trzy pola, trzy niszczyciele - każdy mieści się na dwóch kratkach oraz osiem jednokratkowych kółeczek, czyli łodzi podwodnych. Każdy okręt powinien wypełnić odpowiadającą jego wielkości liczbę kratek w rzędzie lub kolumnie. Żadne dwa okręty nie mogą zajmować stykających się, nawet tylko rogami, pól.

Nagrodę, 100 złotych, otrzyma osoba, która zasłoni okrętami pola z cyframi, których suma będzie największa. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie. Uzyskany rezultat (sumę cyfr) proszę napisać na kopercie obok plusa.

Wynik przykładowego rozwiązania na rysunku obok - dla mniejszego akwenu i mniejszej floty - równy jest 67.

LITERAMA

W niektórych polach diagramu należy rozmieścić litery A, B, C, D, E tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie znalazła się dokładnie raz każda z podanych liter. Kluczem do rozwiązania są "podpowiedzi" w postaci liter przy brzegach diagramu. Każda z nich określa najbliższą literę w danym rzędzie lub kolumnie. Pola z brązowym kółkiem są "wyłączone z gry".

150 W LABIRYNCIE

Od jednego narożnego, zielonego pola trzeba dojść do drugiego, przechodząc w każdym kroku z pola na pole tylko w rzędzie lub kolumnie, nigdy na ukos. Trasa powinna obejmować 15 pól z liczbami, których suma musi wynosić 150.

W małym przykładzie z rozwiązaniem na trasie jest 13 pól z sumą równą 100.

KOJARZENIE GRUP

Wszystkie jednakowe litery na diagramie należy połączyć linią lub układem rozgałęziających się linii, biegnących dokładnie środkiem białych korytarzy. Dwa układy linii łączących różne litery nie mogą się nigdzie przecinać ani stykać.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 5/99

Komplety. Kompletów z jednym zasłoniętym polem jest 14. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Kojarzenie par. Przez skrzyżowanie z białą gwiazdką przechodzi linia łącząca litery N. Niebieska gwiazdka jest na linii łączącej litery O. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Literama. Kwadratowy mastermind. Rozwiązania na rysunkach.

Łamigłówki okazały się bardzo trudne; zwłaszcza Komplety wymagały benedyktyńskiej cierpliwości oraz uporu. Listów z rozwiązaniami wszystkich zadań wpłynęło więc niewiele, toteż szansa na wylosowanie nagrody była spora. 100 zł otrzymuje Bogdan Raszewski z Bydgoszczy; płyty kompaktowe otrzymują: Marcin Jaśków z Żar, Adam Rohde z Pucka oraz Marcin Szambelan z Poznania. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.