Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
FIZYKA I PŁEĆ
Wiedza i Życie nr 10/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1999

Pani Averil MacDonald, konsultant edukacyjny i wykładowca na Uniwersytecie w Reading w Anglii, wystąpiła niedawno z tezą, że po to, aby szanse kobiet i mężczyzn na udaną karierę naukową się wyrównały, konieczna jest separacja płciowa klas fizyki, począwszy od 11 roku życia. Do tego wieku akademickie sukcesy dziewczynek w dyscyplinach naukowych przewyższają osiągnięcia chłopców. Potem jednak chłopcy nadrabiają swoją głupotę większą pewnością siebie oraz hałaśliwością i odstraszają dziewczynki od dalszego pogłębiania wiedzy naukowej. Teza ta jest od lat popularna w amerykańskich środowiskach feministycznych. Propozycja pani MacDonald (która uczyła niegdyś fizyki) zawiera jednak pewien dodatkowy konstruktywny element. Twierdzi ona mianowicie, że nauczyciele fizyki powinni dostawać "z przydziału" kosztowne, eleganckie samochody po to, by utwierdzić swe uczennice w przekonaniu, iż kariera naukowa przynosi nie tylko prestiż, lecz także godziwy dochód. W pełni popieramy.