Twoja wyszukiwarka

JAN MIODEK
WŚCIEKLIZNA OD PTAKA
Wiedza i Życie nr 10/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1999

W czerwcowym numerze "WiŻ" przeczytałem artykuł na temat wścieklizny. Ponieważnie tak dawno miałem nieprzyjemną przygodę, chciałbym zasięgnąć Państwarady.

Kiedy szedłem wczesnym popołudniem przez Ogród Saski, zostałem zaatakowanyprzez dwa ptaki. Wyglądały jak wrony, tylko miały szare ubarwienie, a łebekkoloru czarnego. Jeden z nich atakował, kalecząc dziobem i szponami, wgłowę, przy czym wybierał sobie odpowiedni moment do ataku, tak aby uderzyćz tyłu i natychmiast odfrunąć. Po kilku dniach ponownie widziałem w tymsamym miejscu atakujące ptaki. Czy to, co mi się przytrafiło, może miećnegatywne skutki w postaci wścieklizny, tak jak w przypadku pokąsania przezpsa lub lisa?

PAWEŁ DYŃSKI
Warszawa

Na podstawie opisu można przypuszczać, że agresywnymi ptakami były wrony.Nie spotkałem się z przypadkiem (wśród ornitologów, czyli w grupie osób,które byłyby szczególnie narażone na takie infekcje) zachorowania na zagrażającążyciu chorobę po skaleczeniu przez ptaka. Trzeba jednak pamiętać, że wedługmedycznych kryteriów wrony nie prowadzą higienicznego trybu życia. Penetrująwysypiska śmieci, chętnie jedzą ptasie jaja i padlinę. Pewnie każdy lekarzmógłby zestawić długą listę chorób, którymi można zarazić się przy spotkaniuz agresywną wroną. Zalecałbym więc dużą ostrożność. Absolutnym minimumbyłoby dokładne zdezynfekowanie ranki.

Przypuszczam, że wrony były agresywne, ponieważ broniły swych młodych,które musiały być gdzieś w pobliżu. A przechodniów uznały za drapieżniki.Takie zachowanie się ptaków w stosunku do ludzi zagrażających pisklętomlub podlotom obserwowano u wielu gatunków, nawet u bardzo małych ptaków.Ataki dużych ptaków, np. łabędzi czy sów (o wronach nie słyszałem nigdyprzedtem), zdarzają się dość często.

Sytuacja ta obrazuje wyjątkową zdolność przystosowawczą wron. Gatunekten zaczął odbywać lęgi w miastach dopiero na przełomie lat siedemdziesiątychi osiemdziesiątych. W tej chwili jest już znakomicie przystosowany do życiaw mieście.