Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 10/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1999

I znów los dokonał wyboru (że to faktycznie los tego wyboru dokonuje, świadczy fakt, że już kilkakrotnie te same osoby były laureatami naszego konkursu - jak więc Państwo widzą, nie kierujemy się zasadą "ten już dostał, to może teraz kto inny"; oznacza to oczywiście, że nie jesteśmy w żadnym razie zwolennikami zasady "wszystkim po równo"...). Tym razem ów los wskazał na panią Annę Dutkiewicz z Niemodlina, której składamy niniejszym serdeczne gratulacje i wysyłamy nagrodę-niespodziankę.

Pani Anna konkurowała w tym miesiącu z 10 współzawodnikami, których wykaz zamieszczam poniżej. Jak widać, w wykazie tym mamy kilkoro znajomych - są jednak również nazwiska nowe. Przy okazji wyjaśniam: wzięliśmy pod uwagę rozwiązania do 40. porcji zadań włącznie, to znaczy do tych z lipca; wprawdzie w momencie losowania nadchodziły już odpowiedzi na zestaw 41., ale uwzględnimy je następnym razem, przyjmujemy bowiem Państwa rozwiązania do końca tego miesiąca, który odpowiada bieżącemu numerowi pisma (w konkretnym wypadku: z numeru 8 do ostatniego dnia sierpnia).

Oto więc lista

Anna Dutkiewicz Niemodlin
Elżbieta Friedrich Tychy
Radosław Marcinkiewicz Korfantów
Edward Maziakowski Szczecin
Marcin Pustkowski Łódź
Marcin Rybowski Włocławek
Krzysztof Sagan Warszawa
Michał Szreiber Grudziądz
Agnieszka Zagórska Gdynia
Tomasz Zagórski Augustów
Andrzej Żołyński Zielona Góra

:

No i rezultaty dotychczasowej walki o tytuł Erudyty Roku. Wedle stanu na 23 sierpnia (czyli, podobnie jak wyżej, po uwzględnieniu odpowiedzi do 40. tury zadań włącznie) o tytuł ten - i związaną z nim nagrodę specjalną - konkurują (z maksymalną liczbą 80 punktów)

Elżbieta Friedrich Tychy
Radosław Marcinkiewicz Korfantów
Edward Maziakowski Szczecin
Marcin Pustkowski Łódź
Marcin Rybowski Włocławek
Krzysztof Sagan Warszawa
Agnieszka Zagórska Gdynia
Tomasz Zagórski Augustów
Andrzej Żołyński Zielona Góra

:

Przypominam, że rozwiązania należy nadsyłać na kartkach pocztowych. Można do tego celu wykorzystać zamieszczony obok kupon (proszę go wypełnić, wyciąć i nakleić na kartkę), ale nie jest to konieczne: jeśli ktoś nie chce niszczyć numeru, może ów kupon po prostu skopiować lub przerysować. Można też przesłać rozwiązania pocztą elektroniczną pod adresem wiedza@proszynski.com.pl - z tym jednak, że prosimy w liście elektronicznym również zachować układ zbliżony do tego z kuponu; chodzi oczywiście o to, by osoba sprawdzająca odpowiedzi miała ułatwioną pracę.

PYTANIA KONKURSOWE

1. 14 grudnia 1920 roku przeszedł do historii jako dzień...

a) pierwszej w historii katastrofy samolotu pasażerskiego

b) pierwszej europejskiej transmisji radiowej na falach średnich

c) opublikowania twierdzenia Gödla

d) wyboru pierwszej kobiety do parlamentu brytyjskiego

2. Dominion Radio Astrophysical Observatory, które prowadzi systematyczny przegląd nieba na falach emitowanych przez wodór międzygwiazdowy, znajduje się w...

a) Australii

b) Kanadzie

c) Nowej Zelandii

d) RPA

3. Które z wymienionych niżej państw NIE powstało po I wojnie światowej:

a) Jugosławia

b) Finlandia

c) Rumunia

d) Łotwa

4. Obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej normy zanieczyszczeń przewidują, że dopuszczalna jest obecność jakiegokolwiek pestycydu w jednym litrze wody pitnej w ilości...

a) 40 000 nanogramów

b) 1000 nanogramów

c) 100 nanogramów

d) 10 nanogramów

5. Człowiek może być żywicielem pośrednim...

a) tasiemca uzbrojonego

b) przywry krwi

c) motylicy wątrobowej

d) rzemieńca i bruzdogłowca

6. Kazimierz Pułaski został śmiertelnie ranny w roku 1779 w bitwie pod...

a) Trafalgarem

b) Gettysburgiem

c) Ladysmith

d) Savannah

7. Najwięcej ludności z wymienionych niżej państw afrykańskich ma...

a) Egipt

b) RPA

c) Nigeria

d) Maroko

8. Wolność jest zawsze wolnością dla inaczej myślącego. Autorem tego mądrego zdania jest...

a) Jan Paweł II

b) Róża Luksemburg

c) Erazm z Rotterdamu

d) Jerzy Waszyngton

9. Kamienne kręgi (kilka miesięcy temu jeden taki zbudowano specjalnie w Warszawie jako atrakcję turystyczną), charakterystyczne dla kultur megalitycznych, noszą z celtycka miano...

a) kromlechów

b) mitygałów

c) stonów

d) megalitów

10. Ilu ludzi łącznie odwiedziło osobiście Księżyc?

a) 10

b) 11

c) 12

d) 13

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 7/99

1.c.Według szacunków Almanachu Przemysłu Komputerowego liczba osób korzystających (w skali globu) z Internetu w roku 2000 wyniesie 320 mln (źródło: "Wiedza i Życie", nr 4/1999, Sieć stale rośnie, s. 6).

2.a. Urodził się w Arnhem, zmarł w Lejdzie. Poza działalnością naukową położył wielkie zasługi w realizacji planu przegrodzenia tamą i osuszenia zatoki Zuiderzee. Ten wybitny człowiek uzyskał doktorat w roku 1875 (źródło: "Wiedza i Życie", nr 4/1999, Mistrz, s. 88), a chodziło o Lorentza.

3.a. Najwyższy urzędnik na dworze Merowingów nosił tytuł majordoma.

4.d. 11 kwietnia bieżącego roku Księżyc o godzinie 9 rano czasu polskiego zakrył Urana (źródło: "Wiedza i Życie", nr 4/1999, Głowa do góry, s. 84).

5.a. Największy odsetek powierzchni lądów zajmują gleby laterytowe (żółte, czerwone) i brązowoczerwone.

6.b. Sklawowie i Antowie to dawne nazwy plemion słowiańskich (źródło: "Wiedza i Życie", nr 4/1999, Jak wędrowali Słowianie, s. 45).

7.a. Spośród wymienionych barwników oddechowych hemocyjanina zawiera miedź.

8.d. Kryptonim SWAS oznacza teleskop orbitalny (źródło: "Wiedza i Życie", nr 4/1999 SWAS: pierwsze obserwacje..., s. 16,).

9.d. Jeżeli o czymś mówimy cum grano salis, to mówimy z odrobiną sceptycyzmu (źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, s. 531).

10.c. Matematycy powiadają, że 11 przystaje do 2 modulo 3. Jest tak dlatego, że 9 dzieli się przez 3 bez reszty (liczba a przystaje do liczby b modulo x, jeśli różnica a 2 b dzieli się przez x).