Twoja wyszukiwarka

JERZY KOWALSKI-GLIKMAN
JAK WYGLĄDA ATOM
Wiedza i Życie nr 11/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1999

Atomowi lub cząsteczce kształt nadają ich najbardziej zewnętrzne elektrony czy, bardziej precyzyjnie, chmura elektronowa, której gęstość określa prawdopodobieństwo tego, że elektron znajduje się w danym miejscu. Kształt tej chmury może być bardzo skomplikowany, a jego poznanie ma olbrzymie znaczenie dla zrozumienia własności chemicznych i fizycznych różnych substancji. Ostatnio fizykom z Arizona State University udało się po raz pierwszy zobaczyć atom na własne oczy. Zastosowali oni kombinację różnych najnowocześniejszych metod mikroskopii elektronowej i stworzyli trójwymiarowy obraz atomów miedzi i ich wiązań z sąsiednimi atomami miedzi i tlenu. Obrazy tych wiązań mogą stanowić klucz do zrozumienia efektu wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa, mogącego potencjalnie być pierwszym krokiem do wielkiej rewolucji technologicznej.

"Physics News Update", 488