Twoja wyszukiwarka

JERZY LIWIŃSKI
NOWA POLSKA HAUBICA
Wiedza i Życie nr 11/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1999

W lipcu 1999 roku podpisano kontrakty pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A. a brytyjską firmą GEC Marconi, dotyczące transferu technologii i współpracy kooperacyjno-marketingowej przy produkcji w Polsce samobieżnych haubic AS 52 Braveheart (Chrobry). Haubica jest rodzajem działa artyleryjskiego o dużym kalibrze.

Zasadniczym przedmiotem kontraktu jest transfer technologii produkcji w HSW systemu wieżowego brytyjskiej haubicy. Zostanie on zamontowany na polskich podwoziach, a następnie zintegrowany z systemem kierowania ogniem i zaopatrzenia logistycznego, za które też odpowiada strona polska.

Podpisana umowa była finałem postępowania przetargowego zapoczątkowanego w 1997 roku, a jednocześnie pierwszym sygnałem praktycznego współdziałania kraju NATO z nowym członkiem Sojuszu w dziedzinie produkcji uzbrojenia.

Haubica AS 52 Braveheart jest zmodernizowaną wersją samobieżnej haubicy AS 90, która od 1992 roku znajduje się na wyposażeniu brytyjskich sił zbrojnych. Liczba "52" oznacza mierzoną w kalibrach długość lufy, która wynosi około 8 m (523155 mm = 8.06 m). Celność prowadzenia ostrzału artyleryjskiego będą zapewniały skomputeryzowany system kierowania ogniem oraz inercyjny system pozycjonowania z żyroskopem laserowym lub układem wykorzystującym GPS (system satelitarno-komputerowej lokalizacji obiektów).

Pierwsza kompletna bateria - tzw. moduł ogniowy - ma zostać przekazana do prób wojskowych w 2003 roku. Jeżeli próby przebiegną pomyślnie, pierwszy dywizjon (18 haubic) trafi do polskich jednostek w 2005 roku. MON określa całkowite zapotrzebowanie sił zbrojnych na ten sprzęt na poziomie 72 sztuk. Nowe polskie haubice będą montowane w HSW przy udziale m.in. polskich firm elektronicznych.

Masa haubicy wynosi ponad 45 t, prędkość jazdy - 55 km/h, a załogę stanowi pięciu żołnierzy. Możliwości ogniowe są następujące: zasięg strzelania - 40 km, szybkostrzelność krótkotrwała - 3 pociski w czasie 10 s oraz długotrwała - 6 pocisków w czasie 3 min.

Zdjęcia: Archiwum