Twoja wyszukiwarka

BARBARA PRATZER
PODEJRZANY WIRUS
Wiedza i Życie nr 11/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1999

Na długą już listę poważnych chorób przewlekłych, w powstanie których zaangażowane są czynniki infekcyjne, wpisano ostatnio raka piersi. W trakcie polowania na wirusa wywołującego raka u laboratoryjnych myszy zespół z Tulane University Medical Center w Nowym Orleanie kierowany przez Roberta Garry'ego odkrył pokrewny mu ludzki wirus, który prawdopodobnie ma związek z rakiem piersi.

Fot. PhotoDisc

Nazwano go human mammary tu-mor virus, w skrócie HMTV. Został znaleziony zarówno u osób chorych na raka piersi, jak i zupełnie zdrowych. Na razie nic bliższego nie można na jego temat powiedzieć. Odkrywca jest jednak przekonany, że, podobnie jak inne wirusy zaangażowane w choroby przewlekłe, okaże się on nie bezpośrednim sprawcą raka, lecz czynnikiem współuczestniczącym w wieloetapowym i skomplikowanym procesie powstawania nowotworu. Przypuszcza też, że nie można się nim zarazić, można natomiast go odziedziczyć.

"New Scientist", 2200/1999