Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
NIE WIEDZIAŁEM, ŻE SIĘ GNIEWASZ...
Wiedza i Życie nr 11/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1999

Mężczyźni nie mają szczególnie dobrze rozwiniętej umiejętności rozpoznawania gniewu kobiety na podstawie wyrazu jej twarzy. Odkrycie to jest wynikiem badań Lisy Goos, doktorantki z Uniwersytetu York w Toronto, która pokazywała grupie ochotników obu płci zdjęcia rozgniewanych pań. Tylko 30% badanych mężczyzn trafnie rozpoznało ich stan emocjonalny. Pani Goos tłumaczy ten brak spostrzegawczości w kategoriach ewolucyjnych - w toku rozwoju naszego gatunku mężczyźni mogli sobie bezkarnie pozwolić na lekceważenie kobiecej złości, bowiem rzadko zagrażała ich życiu. Jest może jeszcze inne wyjaśnienie: na ogół mężczyźni nie muszą zgadywać, że bliskie im kobiety są w złym humorze, bo nim to uczynią, panie już kilka razy to powiedzą.