Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ GORZYM
NAGRODY NOBLA `99
Wiedza i Życie nr 12/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1999

Laureatami Nagrody Nobla w 1999 roku zostali:

W dziedzinie medycyny i fizjologii: GÜNTER BLOBEL (63 lata), Niemiec pracujący ponad 30 lat w Rockefeller University w Nowym Jorku, za odkrycie wewnątrzkomórkowego mechanizmu transportu białek, wyjaśniającego powstawanie chorób genetycznych oraz umożliwiającego wykorzystanie komórek jako "fabryk białek" do produkcji leków.

W dziedzinie fizyki: GERADUS'T HOOFT (53 lata) i MARTINUS J.G. VELTMAN (68 lat), Holendrzy z Uniwersytetu w Utrechcie, za wyświetlenie kwantowej struktury oddziaływań elektrosłabych.

W dziedzinie chemii: AHMED H. ZEWAIL (53 lata), Arab z obywatelstwem egipskim i amerykańskim z California Institute of Technology w Pasadenie, za badania nad przejściowymi stanami reakcji chemicznych przy użyciu spektroskopii femtosekundowej.

W dziedzinie ekonomii: ROBERT A. MUNDELL (67 lat), Kanadyjczyk z Columbia University w Nowym Jorku, za analizę polityki pieniężnej i podatkowej w warunkach różnych ograniczeń kursów wymiany oraz analizę optymalnych obszarów walutowych.

Nagrodę literacką otrzymał GÜNTER GRASS (72 lata), autor m.in. Blaszanego bębenka.

Nagrodę pokojową przyznano międzynarodowej organizacji humanitarnej Médecins Sans Frontièrs (Lekarze bez granic), wywodzącej się z Francji, za pionierską pracę humanitarną na różnych kontynentach.