Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ GORZYM
"POLSKIE NOBLE"
Wiedza i Życie nr 12/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1999

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej od ośmiu lat przyznaje swoje nagrody, które należą do najbardziej cenionych w kraju wyróżnień za dokonania naukowe i są powszechnie nazywane "Polskimi Noblami". W 1999 roku otrzymali je:

W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych: prof. MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI z Akademii Muzycznej w Krakowie za dzieło Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, stanowiące nową, oryginalną syntezę wiedzy o wielkim kompozytorze.

W dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych: prof. MACIEJ ŻYLICZ z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku za badania nad białkami regulatorowymi w systemie obrony komórki przed skutkami zmian środowiska zewnętrznego.

W dziedzinie nauk technicznych: prof. ZDZISŁAW KOWALCZUK z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej za badania w zakresie automatyki, dotyczące projektowania adaptacyjnych układów sterowania procesami czasu ciągłego.

W dziedzinie nauk ścisłych nagrody nie przyznano.