Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MI¦
POLSKA BUDUJE WIELKI TELESKOP
Wiedza i Życie nr 12/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1999

Polska zamierza przyst±pić do międzynarodowego konsorcjum, które wybuduje w południowej Afryce potężny teleskop o ponad 10-metrowej ¶rednicy - poinformował dyrektor Centrum Astronomicznego PAN, docent Marek Sarna.

Teleskop SALT (Southern African Large Telescope) zostanie zlokalizowany w Południowo-Afrykańskim Obserwatorium Astronomicznym w Sutherland. SALT, budowany na miarę XXI wieku, będzie jednym z największych teleskopów ¶wiata.

W¶ród istniej±cych budynków obserwatorium w Sutherland wmontowany projekt SALT

Fot. Internet

Uczestnictwo w budowie SALT - co umożliwi polskim uczonym korzystanie z teleskopu - popiera Komitet Astronomii PAN. Wielkie teleskopy budowane s± obecnie z reguły przy międzynarodowej współpracy - przez kilka państw lub grupy uniwersytetów.

RPA pokryje połowę kosztów. Resztę wyłoż± pozostali uczestnicy konsorcjum. Na Polskę przypadłoby około 10% rozłożonych na kilka lat. Komitet Astronomii PAN liczy na fundusze Komitetu Badań Naukowych. Podjęto też inicjatywę zorganizowania wsparcia finansowego ze ¶rodków własnych instytutów PAN i uczelni zainteresowanych badaniami astronomicznymi.

Udział w tym przedsięwzięciu jest wielk± szans± dla polskiej astronomii. Nie stać nas na budowę własnego teleskopu tej klasy, a tak będziemy mogli uczestniczyć w najważniejszych programach badawczych - stwierdził doc. Sarna.

Za pomoc± teleskopu SALT będzie można badać zarówno dalekie galaktyki, jak i obiekty w naszym Układzie Słonecznym: planety i księżyce, planetoidy, komety. Mog± to być badania rozkładu i ruchu materii we Wszech¶wiecie, ucieczki galaktyk, obszarów narodzin gwiazd, błysków promieniowania gamma.