Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
POWIEDZ MI, CO OGLĄDASZ...
Wiedza i Życie nr 12/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1999

Według badań firmy Surfwatch Software, zajmującej się rozwojem technologii filtrowania informacji pochodzącej z Internetu, liczba Amerykanów, którzy w godzinach pracy używając służbowych komputerów, "surfują po sieci" dla zaspokojenia prywatnej ciekawości, wzrosła w 1998 roku dwukrotnie. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 1999 roku około 30% czasu spędzanego przez pracowników "on line" służy temu osobistemu celowi. Inne odkrycie Surfwatch: po raz pierwszy pieniądze pobiły seks jako najpopularniejszy temat internetowych poszukiwań. Podczas gdy jeszcze rok temu największym powodzeniem pracujących Amerykanów cieszyły się strony pornograficzne, dziś na czoło wybiły się wiadomości i doradztwo inwestycyjne. No cóż, nie samym seksem...