Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
NAJTRUDNIEJSZE JEST PIERWSZE STO LAT
Wiedza i Życie nr 12/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1999

Większość ludzi intuicyjnie zakłada, iż im jesteśmy starsi, tym większa możliwość, że nie przeżyjemy następnego roku. Do pewnego wieku okazuje się to prawdą. Wśród Niemców (bo w Niemczech właśnie przeprowadził swe badania dr James Vaupel z Instytutu Maxa-Plancka w Rostoku) z grupy 100 osób w wieku 65 lat około 5 umrze w następnym roku; dla grupy w wieku 75 lat liczba ta wynosi 8, zaś dla 85-latków 11. Potem jednak prawidłowość ulega zakłóceniu. Ci, którzy dożyją 100 lat, mają znów tylko 8% szansy, że ich pogrzeb odbędzie się w przyszłym roku. Ponieważ próbka statystyczna stulatków jest stosunkowo niewielka, konkluzje badań Vaupela podawane były przez wielu w wątpliwość. Postanowił on więc porównać ludzi z innymi gatunkami. I cóż się okazało? To samo zjawisko, świadczące, że w każdej populacji jest pewna pula wyjątkowo długowiecznych osobników, zaobserwować można u much owocowych, os i robaków. Byle więc przeżyć pierwszą setkę!