Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 12/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1999

Rys. Krysp

Zgodnie z informacją sprzed miesiąca - nowych pytań nie ma, konkurs o tytuły "Erudyty" powoli dobiega końca. Zacznę zatem od podania poprawnych odpowiedzi na pytania z numeru 9 "Wiedzy i Życia". Oto one:

1.d. W 1892 roku Rosja podpisała z władzami jednego z poniższych państw antyniemiecką konwencję wojskową. To państwo to Austro-Węgry.

2.a. Hypersoar to nazwa projektu statku, który ma poruszać się ponad atmosferą ziemską z prędkością 10 Ma.

3.c. Duńskie państwowe archiwum filmowe słynie z tego, że jest najstarsze na świecie.

4.c. "Siedmiomilowe buty", naśladujące sposób poruszania się kangura, skonstruowano w Anglii.

5.a. Zmiany temperatury powietrza na skutek zmian wysokości, przy braku wymiany ciepła z otoczeniem, to przemiany adiabatyczne.

6.b. Paul Butler i Geoffrey Marcy odkryli pierwszy układ planetarny podobny do naszego.

7.c. Linia naboczna ryb jest to system kanałów w skórze, mających kontakt z wodą.

8.c. Według badań CBOS-u aż 64% rodaków deklaruje, że lubi czytać. Tymczasem w ciągu trzydziestu dni poprzedzających to badanie nie miało żadnej styczności z książką 58% Polaków.

9.b. Gdzie pali się książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi - powiedział Heinrich Heine.

10.a. Projekt Abilene to pierwsza praktyczna realizacja szybkiej części światowej sieci komputerowej, znanej inaczej jako Internet 2.

Okazało się, że były to pytania bardzo trudne. Spośród wszystkich naszych korespondentów tylko 7 uzyskało 9 (10 nie uzyskał nikt!) punktów; jak Państwo pamiętają, tylko jeden z nich, pan Marcin Pustkowski, uzyskał w związku z tym 59 punktów w walce o tytuł "Erudyty listopada", zostając nim zatem automatycznie. Następny zestaw - dziś rozliczany - okazał się nieco łatwiejszy: po 10 punktów zaliczyło 12 uczestników. I znów był wśród nich pan Marcin Pustkowski, który tym samym w konkursie o tytuł "Erudyty grudnia" zaliczył łącznie 59 punktów. Ponieważ wszyscy inni mieli mniej od niego, więc znów jemu przypada tytuł i nasz upominek...

Jakby tego było mało, pan Marcin - jako "samodzielny lider", jak powiadają nasi nieocenieni sprawozdawcy sportowi - prowadzi również w konkursie rocznym; doprawdy, piękny to finisz i wart serdecznych gratulacji!

A teraz przypomnienie: nasz konkurs dobiega powoli końca. Dalej będziemy się zajmowali niemal wyłącznie zakończeniem konkursu o tytuł "Erudyty roku" (ale jeszcze rozliczymy pytania z numeru 11 i wyłonimy w styczniu ostatniego "Erudytę miesiąca") - i gdy ta rozgrywka dobiegnie końca, winieta naszej zabawy zniknie z łamów "Wiedzy i Życia". Proszę jednakże zwrócić uwagę na informacje, zawarte pod nową winietą Proton; tam miłośnicy kwizów znajdą dla siebie coś nowego...