Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
WYDARZENIA ROKU 1999 - BIOLOGIA
Wiedza i Życie nr 1/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/2000

Odkryto fragmenty czaszki i zębów Australopithecus garhi

 - nowego gatunku australopiteka. Żył on na terenie Etiopii przed około 2.5 mln lat, czyli prawie równocześnie z najstarszymi znanymi gatunkami człowieka (Homo habilis i H. rudolfensis). Jego budowa stanowi mieszankę cech ludzkich i małpich. Wiadomo, że posługiwał się już kamiennymi narzędziami.

Znaleziono "żywą skamieniałość"

 potwierdzającą "hipotezę wodorową" endosymbiozy mitochondrium. Mitochondria pierwotniaka Nyctotherus ovalis produkują wodór i mają także własne DNA. Kolejnym żywym dowodem ewolucji jest Rickettsia prowazeki, sprawca duru plamistego. Po inwazji komórek gospodarza zarazki wyglądają jak zatrzymane w pół drogi do przekształcenia się w mitochondria. Niektóre jej geny są ponadto podobne do pewnych genów mitochondrialnych komórek eukariotycznych [patrz: Żywy dowód ewolucji, "WiŻ" nr 3/1999, Brakujące ogniwo, "WiŻ" nr 11/1999].

Odkryto gigantyczną bakterię

wielkości do 3/4 mm, nazwaną Thiomargarita namibiensis, czyli "siarkowa perła Namibii", gdyż występuje w osadach dennych szelfu namibijskiego. Bakteria jest kulista, często występuje pojedynczo lub w nitkowatych koloniach złożonych z 40-50 komórek. Około 98% jej objętości stanowi wakuola gromadząca azotany, natomiast pozostałe 2% komórki zajmuje przyścienna cytoplazma, w której zmagazynowana jest siarka w postaci krystalicznych ziaren [patrz: Komóra, "WiŻ" nr 6/1999].

Latimeria menadoensis,

przedstawiciel drugiego współcześnie żyjącego gatunku ryb trzonopłetwych, została wyłowiona w Indonezji prawie 60 lat od odkrycia w wodach oblewających Afrykę Południową ryby Latimeria chalumnae uznawanej za wymarłą od 80 mln lat.

Przyczyną epidemii w Malezji i Singapurze

okazał się nowy gatunek wirusa nazwany wirusem Nipah. Wirus namnaża się w świniach, z których bardzo łatwo przenosi się na człowieka. U ludzi choroba objawia się wysoką gorączką i zapaleniem mózgu. Do tej pory brak szczepionki chroniącej przed wirusem Nipah, jak też nieznane są sposoby jego przenoszenia na człowieka, czas inkubacji choroby i metody jej leczenia. Nie wiadomo też, co wywołało nagły wybuch epidemii.

Przestrzenne ukształtowanie cząsteczek RNA

w rybosomie i ich wzajemne ułożenie oraz interakcje białek z RNA zostały opisane dzięki badaniom krystalograficznym. Chociaż nie udało się do tej pory odtworzyć z obrazów krystalograficznych kształtu, wszystkich białek (jest ich w sumie kilkadziesiąt), stanowi to jednak ogromny krok w zrozumieniu powiązań pomiędzy strukturą a funkcją rybosomu.

Podział centrosomu może być kluczem do rozwiązania zagadki raka.

W wielu odmianach nowotworów występują liczne centrosomy, zamiast normalnych dwóch. Wiele centrosomów w komórce może doprowadzić do zaburzeń w równym rozdziale chromosomów. Czynnikiem indukującym podział centrosomu okazało się dobrze znane białko nazywane Cdk2, odpowiedzialne także za indukcję syntezy DNA przed podziałem mitotycznym.