Twoja wyszukiwarka

MISO
SYGNAŁY - MRÓWKI WYKORZYSTUJĄ BIOLOGICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW
Wiedza i Życie nr 1/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/2000

Na świecie istnieje około 20 gatunków mrówek hodujących strzępki grzybów na pożywce z liści.

Najbardziej znane z nich to mrówki Atta. W pewnym sensie owady te praktykują rolnictwo od około 50 mln lat. Pomimo zainteresowania, jakie budzą te pomysłowe owady, nikt nie zwracał większej uwagi na biały nalot pokrywający spód ich tułowia. Zadowalano się stwierdzeniem, że jest to wydzielina kutykularna.

Okazało się jednak, iż są to bakterie z rodzaju Streptomyces, które występują tylko w określonych, specyficznych dla poszczególnych gatunków, miejscach ciała. Są one też przekazywane z pokolenia na pokolenie w linii matecznej. Wydzieliny tych bakterii są nieszkodliwe dla większości mikroorganizmów z wyjątkiem grzyba Escovopsis pasożytującego na pożywce przygotowywanej przez mrówki do hodowli. Wydaje się więc, że klasyczny przykład symbiozy dwóch gatunków należy rozszerzyć na symbiozę trzech w celu wyeliminowania czwartego.

"Nature", 398/1999