Twoja wyszukiwarka

MISO
SYGNAŁY - NANOBY
Wiedza i Życie nr 1/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/2000

Czyżby przekroczona została ponownie bariera minimalnej wielkości żywego organizmu?

W próbce piaskowca pobranej z odwiertu na głębokości 3 km znaleziono nitkowate organizmy o średnicy 20-150 nm, które nazwano nanobami. Wydają się one mieć ściany komórkowe, co jest o tyle dziwne, że mykoplazmy - najmniejsze znane organizmy - nie mają takiej ściany w ogóle. Organizmy te wydają się rosnąć w warunkach tlenowych w temperaturze pokojowej; w miejscu ich naturalnego występowania temperatura przekracza 150°C i nie ma tlenu atmosferycznego. Nieznane są też inne organizmy rosnące w temperaturze powyżej 113°C.

Wątpliwości budzi też odkrycie w nanobach DNA. Obecnie wydaje bardziej prawdopodobne, że zanieczyszczono próbki odwiertu bakteriami z powierzchni ziemi. W tej chwili najlepszym sposobem dowiedzenia, że mamy do czynienia z nowymi organizmami, jest zsekwencjonowanie ich DNA i wykazanie, iż różni się ono od znanego DNA bakteryjnego.

Jeżeli to doniesienie zostanie potwierdzone - nowych rumieńców nabierze zapewne informacja NASA z 1996 roku o znalezieniu w marsjańskim meteorycie skamieniałości bakterii o średnicy około 20 nm.

"American Mineralogist", 83/1999