Twoja wyszukiwarka

MISO
SYGNAŁY - CIEPŁE GIGANTY
Wiedza i Życie nr 2/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2000

Nadal nie ma jasności, czy olbrzymie mezozoiczne dinozaury były stało- czy zmiennocieplne?

Ostatnio naukowcy australijscy przeprowadzili dokładne badania temperatury ciała krokodyli, największych współcześnie żyjących gadów. Otrzymane wyniki były zadziwiające, gdyż w ciągu doby temperatura ciała największego krokodyla ważącego ponad tonę zmieniała się tylko o 2°C, podczas gdy ciała najmniejszego badanego zwierzęcia liczącego około 50 kg aż o 10°C. Średnia temperatura ciała dużego gada była wyższa o 3.7°C w ciągu lata i 1.9°C w zimie niż najmniejszego badanego krokodyla.

Mając takie dane, naukowcy dokonali kalkulacji wahań temperatury dla 10tonowego zmiennocieplnego gada, czyli trochę większego od największego znanego tyranozaura. Okazało się, że dobowe wahania jego temperatury nie powinny być większe niż 0.1°C. Okaz takiej wielkości byłby więc praktycznie stałocieplny. Co więcej, obliczenia te wskazują, że tak potężne zwierzęta, żyjące przecież w gorącym klimacie, byłyby bardziej zagrożone przegrzaniem ciała niż jego wychłodzeniem. Tak więc wizja wytrwale i szybko poruszających się w ciągu całego roku gigantów wydaje się coraz bardziej realna.

"J. Exp. Biol." 202/7,7,
"New Scientist", 2168/10