Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 2/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/2000

Każdy z 11 etapów 8. Mistrzostw Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek obejmował od jednego do blisko dwudziestu rodzajów zadań. Jeśli rodzaj był jeden, to zadań było kilkanaście – o różnym stopniu trudności. Gdy w danym etapie było więcej rodzajów, to zwykle każdy reprezentowały trzy zadania – łatwe, średnie i trudne. Dla Czytelników tej rubryki wybieram oczywiście te trudne. Wśród zamieszczonych poniżej jest kilka rodzajów klasycznych (mastermind, kojarzenie par) i kilka mniej znanych. Z najbardziej oryginalnymi postanowiłem poczekać do marcowego „Puzelandu”. Najtrudniejsze – zadanie dla wytrwałych – również pochodzi z mistrzostw w Budapeszcie.

Rozwiązania można nadsyłać do końca lutego br. pod adresem: Redakcja „Wiedzy i Życia”, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 2/2000 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeżeli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (pomijając zadanie dla wytrwałych), rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast najlepsze rozwiązania zadania dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

DLA WYTRWAŁYCH

Narysuj linię łamaną wiodącą od pola S do E, składającą się z odcinków łączących środki sąsiednich (stykających się bokiem lub rogiem) pól.

Linia ta nie może:

  • przecinać samej siebie ani gościć dwukrotnie w tym samym polu;
  • załamywać się w środku pola z cyfrą;
  • łączyć bezpośrednio (bez przejścia po drodze przez środki pustych kwadracików) dwu sąsiednich pól z cyframi.

Zadanie dla wytrwałych polega na narysowaniu linii  spełniającej podane warunki   taki sposób, aby suma cyfr, które nie znajdą się na tej linii, była jak najmniejsza. Zamieszczony powyżej mały przykład z rozwiązaniem (suma = 6) powinien rozwiać ewentualne wątpliwości.

Nagrodę  100 złotych  otrzyma osoba, która uzyska najmniejszą sumę. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie. Wynik proszę napisać na kopercie obok plusa.

LABIRYNT MIODOWY

Wejście i wyjście oznaczone są strzałkami. Cyfra w danym polu wskazuje, przez ile sąsiednich pól powinna przechodzić trasa wędrówki od wejścia do wyjścia, którą należy oznaczyć. Trasa ta nie może oczywiście gościć na tym samym polu dwukrotnie. Gwoli jasności obok zamieszczony jest przykład z rozwiązaniem.
W rozwiązaniu wystarczy podać, przez ile pól labiryntu nie przechodzi trasa.

KOJARZENIE PAR

Każdą parę takich samych liter na diagramie należy połączyć linią ciągłą. Wszystkie linie łączące powinny biec środkiem „korytarzy”. Żadna nie może przecinać innej linii ani innej litery. Dwie linie nie mogą także biec fragmentem tej samej drogi. Aby wszystko było jasne, obok zamieszczony jest mały przykład z rozwiązaniem. W rozwiązaniu wystarczy podać, jakie litery łączy linia przechodząca przez niebieskie skrzyżowanie.

PIRAMIDKA

Na każdym bloku piramidki powinna znaleźć się jedna z cyfr od 1 do 9. Na niektórych cyfry już są, pozostałe należy ponumerować, wiedząc, że:

  • cyfra na danym bloku jest sumą lub różnicą cyfr na dwu blokach znajdujących się bezpośrednio pod nim;
  • w podstawie piramidki jest dziewięć bloków z różnymi cyframi;
  • liczba umieszczona obok każdego piętra piramidki z lewej strony informuje o tym, ile cyfr na danym piętrze jest sumami (np. jedynka obok trzeciego piętra oznacza, że tylko na jednym z siedmiu bloków tego poziomu jest suma pary cyfr z drugiego piętra; na pozostałych są różnice).

Jako rozwiązanie wystarczy podać sumę cyfr na wszystkich blokach.

MASTERMIND

Zadanie polega na rozszyfrowaniu kodu utworzonego z pięciu cyfr. Kluczem do rozwiązania jest pięć podanych układów 5-cyfrowych i ocena ich zgodności z kodem. Biała gwiazdka oznacza właściwą cyfrę, ale na złym miejscu, czarna  pełną zgodność, czyli dobrą cyfrę na dobrej pozycji. W kodzie nie ma zera, ale ta sama cyfra może się powtarzać.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 10/99

Deduktomino

Rozwiązanie na rysunku.

Kwadrat z sumami

Rozwiązanie na rysunku.

Boja

Rozwiązanie na rysunku.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania trzech łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Agata Bułka z Krakowa, Iwona Doroszuk ze Szczecina oraz Andrzej Rogala z Konina. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Rozwiązanie zadania dla wytrwałych

Pełne rozwiązanie - układ wszystkich kamieni kwadromina - na rysunku. Wystarczyło podać, jakie kamienie są na narożnych zielonych polach.
Zadanie było żmudne i trudne, ale nie za bardzo, więc listów z rozwiązaniami nadeszło dużo. Nagrodę 100 złotych otrzymuje w wyniku losowania Monika Kulig ze Szlachtowej. Gratulujemy. Nagrodę prześlemy pocztą.