Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - ZŁOTE ŁOPATY
Wiedza i Życie nr 3/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/2000

Rozdano pierwsze nagrody "Złotej Łopaty", promujące osiągnięcia polskich archeologów.

Kapituła złożona z przedstawicieli mediów specjalizujących się w popularyzacji nauki (m.in. również z "Wiedzy i Życia" oraz "Świata Nauki") przyznała statuetkę "Złotej Łopaty" w dziedzinie archeologii krajowej Muzeum w Biskupinie - Oddziałowi Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, zaś w dziedzinie polskich badań za granicą - Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Obie wyróżnione instytucje są doskonale znane czytelnikom "Wiedzy i Życia" z licznych publikacji. Wystarczy przypomnieć, że o pierwszym Festynie Archeologicznym w Biskupinie pisaliśmy jako o jednym z wielkich wydarzeń naukowych 1995 roku; od tego czasu około 300 tys. gości kolejnych festynów mogło poznać rzemiosło, sztukę, muzykę i taniec od pradziejów aż do późnego średniowiecza. Druga wyróżniona instytucja, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, obecna jest we wszystkich niemal najsłynniejszych miejscach wykopalisk w basenie Morza Śródziemnego.