Twoja wyszukiwarka

GRZEGORZ NALEPA
SYGNAŁY - ODKRYCIA ROKU 1999 WEDŁUG SCIENCE
Wiedza i Życie nr 3/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/2000

Badania nad właściwościami komórek macierzystych, zsenkwencjonowanie ludzkiego chromosomu 22. i określenie przestrzennej struktury rybosomu to niektóre z osiągnięć wyróżnionych przez to prestiżowe pismo.

Według "Science" największym przełomem naukowym minionego roku były badania nad właściwościami komórek macierzystych komórek, które potrafią przekształcać się w komórki innych tkanek. Sygnały, które otrzymuje komórka macierzysta, decydują o tym, czy powstanie z niej neuron przekazujący impulsy elektryczne, czerwone ciałko krwi transportujące tlen z płuc do tkanek obwodowych, kurczliwe włókno mięśniowe czy jeszcze inna dojrzała komórka, przystosowana do pełnienia określonej funkcji.

W przyszłości lekarze spróbują wykorzystać komórki macierzyste w leczeniu wielu chorób oczywiście pod warunkiem, że naukowcom uda się opracować metody izolowania takich komórek z organizmu ludzkiego i sterowania ich dalszym rozwojem. Nowe komórki nerwowe przydałyby się ludziom cierpiącym na chorobę Alzheimera, stwardnienie rozsiane i urazowe uszkodzenia rdzenia kręgowego; pacjenci chorujący na dystrofię mięśniową Duchenne'a mogliby otrzymać komórki zmieniające się we włókna mięśniowe, a osobom z uszkodzoną wątrobą pomógłby zastrzyk komórek zdolnych do przekształcenia się w hepatocyty. Kolejnym zadaniem dla biotechnologów będzie opracowanie metod sztucznej hodowli narządów nadających się do przeszczepów. Może za kilkadziesiąt lat lekarze będą w laboratoriach produkowali zastępcze serca, nerki i kończyny?

Redaktorzy "Science" postanowili wyróżnić kilka innych, ważnych odkryć biologicznych roku 1999. Uznali, że na szczególną uwagę zasługują: poznanie sekwencji ludzkiego chromosomu 22. i części genomu zarodźca malarii; określenie przestrzennej struktury rybosomu; potwierdzenie roli receptorów NMDA w procesach zapamiętywania u zwierząt oraz odnalezienie pośrednich dowodów na istnienie bardzo starych komórek eukariotycznych.

"Science", 286/1999

Informacje o tych przełomowych odkryciach pojawiały się w "Wiedzy i Życiu". Można je znaleźć na stronie internetowej Biologia komórki (http://www.biologia.pl).