Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
SYGNAŁY - W AMERYCE JUŻ Z GÓRKI...
Wiedza i Życie nr 3/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/2000

Większość dorosłych Amerykanów korzysta z Internetu.

Liczba dorosłych Amerykanów korzystających z Internetu po raz pierwszy przekroczyła liczbę tych, którzy do Sieci nie zaglądają poinformowała pod koniec grudnia ub.r. sieć telewizyjna CNN. Wymowa liczb, stanowiących rezultat badań przeprowadzonych przez firmę Zona Research, jest jednoznaczna: 90 mln w Internecie, 85.3 mln poza nim. Zona Research przeprowadza takie badania co kwartał, począwszy od 1996 roku. Od tego czasu liczba użytkowników Internetu w USA wzrosła prawie trzykrotnie.

Tendencja wzrostowa najprawdopodobniej się utrzyma. Około 25% dorosłych Amerykanów, którzy dotychczas nie mieli z komputerem i Internetem nic wspólnego, planuje to zmienić w niedalekiej przyszłości.