Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 3/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/2000

Oto wiadomość wielkiej wagi dla wszystkich miłośników łamania głowy: najwyższa pora na ostatni ostry trening przed mistrzostwami Polski, a równocześnie eliminacjami do mistrzostw świata w rozwiązywaniu łamigłówek. Do udziału w nich bywalców „Puzelandu” nie trzeba chyba specjalnie zachęcać. Mistrzostwa Polski składać się będą z dwuetapowych eliminacji i finału. Zadania pierwszego etapu znajdą Państwo w „Puzelandzie” za miesiąc. Opublikuje je także w kwietniu miesięcznik szaradziarski „Rewia Rozrywki”. Zadania drugiego etapu   majowym numerze „Wiedzy i Życia”. Finał  dla około stu osób, które zgromadzą najwięcej punktów za rozwiązania zadań eliminacyjnych  na przełomie czerwca i lipca w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, zaś czwórka najlepszych będzie reprezentować Polskę na 9. Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek, które odbędą się w październiku w Nowym Jorku.

Tymczasem powracamy do ubiegłorocznych mistrzostw świata zorganizowanych w Budapeszcie, na których pojawiło się sporo nowych, oryginalnych rodzajów zadań. Ostatni odcinek „Puzelandu” poświęcony mistrzostwom zawiera wyłącznie takie łamigłówki. Właśnie ich rozwiązywanie może być znakomitym treningiem przed eliminacjami, zwłaszcza że wszystkie są dość trudne. Z tego względu stanowią więc jakby jedno zadanie dla wytrwałych.

Rozwiązania można nadsyłać do końca marca br. pod adresem: Redakcja „Wiedzy i Życia”, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 3/2000 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby zadań, rozlosujemy nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz płyty kompaktowe.

WĘDKOWANIE

Diagram jest jeziorem, na brzegu którego usadowili się wędkarze (czerwone kropki). Liczba obok wędkarza oznacza długość żyłki łączącej go z jedną z ryb, czyli równa jest liczbie pól (wliczając w to pole z rybą), przez które przechodzi linia łamana biegnąca wzdłuż białych ścieżek od czerwonej kropki do ryby. Oznacz wszystkie żyłki, pamiętając, że nie mogą się nigdzie ze sobą krzyżować. Aby wszystko było jasne, obok zamieszczono mały przykład z rozwiązaniem.

TRZY LICZBY

Tylko trzema różnymi liczbami należy wypełnić puste pola diagramu w taki sposób, aby powstał kwadrat magiczny: suma liczb w każdym rzędzie, kolumnie i na każdej z dwu przekątnych powinna być równa 100. Mały przykład z rozwiązaniem (suma 20) powinien rozwiać ewentualne wątpliwości.

STRZAŁKI I RÓŻNICE

W każde puste kółko należy wpisać taką z cyfr od 1 do 9, aby spełniona była następująca reguła: bezwzględna wartość różnicy dwu najbliższych cyfr, na które wskazuje dana strzałka, powinna być równa cyfrze w kółku z tą strzałką (jak w mniejszym przykładzie z rozwiązaniem). W rozwiązaniu wystarczy podać sumę cyfr, które znajdą się w trzech czerwonych kółkach.

KWADRAT Z PASKÓW

Z pasków z cyframi należy ułożyć kwadrat w taki sposób, aby układ cyfr w kolejnych rzędach był taki sam, jak w kolejnych kolumnach (pierwszy rząd, patrząc od lewej strony, powinien być taki sam, jak pierwsza kolumna, patrząc od góry; drugi rząd taki sam, jak druga kolumna itd.). Jak wynika z przykładu z rozwiązaniem, pasków nie należy obracać.

MIODOWE WYSPY

Zaczerń niektóre sześcianiki tak, aby żółte utworzyły sześć „wysp”. Każda wyspa powinna składać się z sześciu pól i nie może dotykać do żadnej z pozostałych wysp (jak w zamieszczonym przykładzie z rozwiązaniem).

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 11/99

Synteza

4-5-6. W diagramie nie zmieściły się liczby: 3562, 8995, 25 3993, 682 885.

Z przerwami

Rozwiązanie na rysunku.

Liczby i pola

Rozwiązanie na rysunku.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały nagrody: 100 złotych otrzymuje Patrycja Kasiak z Bytomia; płyty kompaktowe, za rozwiązanie przynajmniej dwóch zadań, otrzymują w wyniku losowania: Bolesław Krawczyk z Kochanowic, Monika Nowak z Sulechowa, Anna Nurzyńska z Łosic. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.