Twoja wyszukiwarka

JS
SYGNAŁY - MOLEKUŁA SAMOPOWIELAJĄCA SIĘ
Wiedza i Życie nr 4/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/2000

Odkrycie Brytyjczyków potwierdza hipotezę, że życie mogło powstać z prostych cząsteczek organicznych zdolnych do reprodukcji.

Zespół naukowców brytyjskich z University of Birmingham zsyntetyzował cząsteczkę o nie spotykanych dotąd właściwościach. Charakterystyczną cechą nowej molekuły jest zdolność do replikacji. Procesy takie zachodzą w sposób naturalny w żywych komórkach. Zdolność do samopowielania się jest jedną z podstawowych cech kwasów nukleinowych, dzięki której mogą one pełnić funkcję nośnika informacji genetycznej.

Otrzymaną prostą cząsteczkę organiczną uczeni opatrzyli tajemniczym symbolem Rl. Proces jej samopowielania się jest bardzo wydajny i nie wymaga stosowania żadnych katalizatorów. Układy zdolne do katalizowania swojej własnej syntezy znano już wcześniej. Ich efektywność była jednak niewielka, a ponadto nie działały one w sposób selektywny, tzn. nie były w stanie rozróżniać izomerów, czyli różnych wersji tego samego związku. Rl katalizuje powstawanie tylko jednego izomeru.

Cząsteczka R1 powstaje z dwóch mniejszych molekuł. Jedna z nich musi zawierać dodatnio naładowany atom azotu, a druga grupę kwasową. Kiedy doda się je do roztworu R1, wszystkie trzy molekuły tworzą kompleks, który rozpada się następnie na dwie cząsteczki R1. Cykl może się powtarzać.

Odkrycie Brytyjczyków potwierdza hipotezę, że życie powstało z prostych cząsteczek organicznych zdolnych do samopowielania się. Uczeni mają też nadzieję, że odkryty przez nich mechanizm znajdzie praktyczne zastosowanie na przykład do bardziej wydajnej produkcji leków.

"New Scientist" nr 2211/1999