Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
SYGNAŁY - UNIWERSALNY CZAS INTERNETOWY
Wiedza i Życie nr 4/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/2000

Czy na wzór czasu GMT powstanie czas GET?

Królewskie Obserwatorium w Greenwich już od blisko wieku jest źródłem oficjalnego pomiaru czasu dla naszego globu, a czas GMT (Greenwich Mean Time) wyznacza uniwersalny czas światowy, stanowiąc podstawę do określenia czasów strefowych. Rząd brytyjski i premier Tony Blair wystąpili kilka miesięcy temu z inicjatywą, by na wzór GMT zatwierdzić "czas GET" (Greenwich Electronic Time) - uniwersalny czas dla Internetu. Zdaniem wielu, sprawa ma przede wszystkim wymiar prestiżowy, ale z drugiej strony ustalenie standardu czasu dla transakcji internetowych ma również znaczenie praktyczne - dokonywanie niezbędnych przeliczeń między różnymi strefami czasu nie tylko jest uciążliwe, ale może prowadzić do błędów i nieporozumień. Pomysł ma spore szanse na realizację, bo oprócz brytyjskich polityków popierają go takie firmy, jak Microsoft, IBM, Marks & Spencer, British Telecom i DHL, zainteresowane rozwojem elektronicznego handlu. Być może niebawem będziemy się umawiali z kolegą z USA na sieciową pogawędkę o godzinie 20:00 czasu GET - dla obu stron będzie to oznaczało tę samą porę i te same wskazania "internetowego zegara".