Twoja wyszukiwarka

JAN FIEDORCZUK
SYGNAŁY - WENUS SPOD SANDOMIERZA
Wiedza i Życie nr 4/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/2000

Figurka kobiety, znaleziona koło Sandomierza, liczy około 15 tys. lat.

W Wilczycach (województwo świętokrzyskie) ekipa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w czasie dwóch sezonów badań wykopaliskowych odkryła niezwykle cenne zabytki. Wśród około 8 tys. znalezisk są przedmioty z kości, kości słoniowej i rogu oraz bardzo liczne narzędzia kamienne, w tym wykonane z egzotycznego radiolarytu oraz kwarcytu. Odkryto również kamienie stanowiące ślad po konstrukcjach mieszkalnych oraz szczątki kostne zwierząt według wstępnego raportu archeozoologa najwięcej jest kości konia, nosorożca włochatego, lisa arktycznego oraz zająca bielaka.

Najcenniejszym znaleziskiem ostatniego sezonu badań jest schematyczna figurka kobieca wykonana z kości słoniowej. Przedmiot ten, wysokości 9 cm i szerokości 3.5 cm, jest bardzo podobny do zabytków znanych z zachodnioeuropejskich stanowisk paleolitycznej kultury magdaleńskiej. Wykonywane z kości słoniowej, rogu, kamienia lub gagatu, przedmioty te określane jako figurki Wenus stanowiły ważny element sztuki magdaleńskiej.