Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 4/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/2000

START DO MISTRZOSTW

Mistrzostwa świata w rozwiązywaniu łamigłówek organizowane są od 1992 roku. Startują w nich 4-osobowe drużyny z blisko 20 krajów, w tym od początku  ze zmiennym szczęściem - Polacy. Zwykle nasza drużyna wybierana jest z „szerokiej kadry”, czyli kilkunastu osób, które najlepiej spisywały się w ogólnopolskich eliminacjach organizowanych w latach 1992–1994  które dość intensywnie trenują, rozwiązując wiele zadań.

Warto jednak co pewien czas stworzyć szansę awansu do drużyny wszystkim, którzy lubią i potrafią sprawnie i szybko radzić sobie z łamigłówkami wymagającymi przede wszystkim logicznego myślenia, umiejętności kombinacyjnych i wyobraźni  czyli takich, jakie dominują w programie mistrzostw świata. Zamieszczony poniżej konkurs łamigłówek logicznych stanowi taką właśnie szansę, czyli pierwszy etap mistrzostw Polski w rozwiązywaniu łamigłówek, które są równocześnie eliminacjami do mistrzostw świata.

Konkurs składa się z siedmiu zadań. Końcowe rozwiązanie każdego (liczba, słowo, współrzędne lub równość) prosimy wpisać do zamieszczonego poniżej kuponu wraz z przysługującą za każde rozwiązanie punktacją (podana jest obok tytułu zadania lub   przypadku jednej łamigłówki  wynika z zamieszczonego wzoru). Po dopisaniu także swoich danych kupon należy wyciąć i przesłać pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie: „Puzeland I etap   ... punktów” (sumę uzyskanych punktów za rozwiązane zadania prosimy podać z dokładnością do jednej cyfry po przecinku). Niezależnie od eliminacyjnego charakteru konkursu, wśród osób, które uzyskają najwięcej punktów, rozlosujemy jak zwykle nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz płyty kompaktowe. Termin nadsyłania rozwiązań  30 kwietnia br., pod adresem: Redakcja „Wiedzy i Życia”, ul. Garażowa 7, 02–651 Warszawa.

Wszystkich, którzy uporają się z pierwszym etapem eliminacji, zapraszamy do drugiego. Będzie on zawierał trudniejsze zadania i zostanie opublikowany w majowym „Puzelandzie”. Osoby, które uzyskają najwięcej punktów w sumie w obu etapach, zakwalifikują się do finału (jego miejsce i termin podamy za miesiąc). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a czwórka najlepszych będzie reprezentować Polskę na 9. Mistrzostwach Świata, które odbędą się w październiku w Nowym Jorku.

BITWA MORSKA

Diagram jest 100-polowym akwenem z umieszczoną na nim flotą, którą tworzą: pancernik zajmujący cztery kratki, dwa krążowniki (po trzy kratki), trzy niszczyciele (po dwie kratki) oraz cztery łodzie podwodne (kółeczka; każde mieści się w jednej kratce). Żadne dwa okręty nie zajmują pól graniczących ze sobą  nawet stykających się tylko rogami. Pozycje okrętów są utajnione. Zadanie polega na ustaleniu rozmieszczenia całej floty. Kluczem do tego są cyfry umieszczone przy brzegu diagramu. Każda z nich oznacza, ile pól w danym rzędzie lub kolumnie zajętych jest przez okręty. W rozwiązaniu należy podać współrzędne pól zajętych przez łodzie podwodne, korzystając z małych i dużych liter przy brzegach diagramu.

SKARBY

W 20 polach diagramu ukryto skarby. Cyfra w danym polu oznacza, w ilu sąsiednich kratkach  stykających się z polem z cyfrą bokiem lub rogiem  znajdują się skarby. W kratkach z cyframi skarbów nie ma. W rozwiązaniu należy podać, w ilu polach na przekątnych diagramu (oznaczone na nie-biesko) są skarby.

KRZYŻÓWKA LICZBOWA

Zamiast słów, jak w zwykłych krzyżówkach, w wierszach i kolumnach diagramu powinny pojawić się liczby  jedna cyfra w każdej kratce. W trójkątnych polach  podane są sumy cyfr tworzących liczby. Sumy cyfr liczb „poziomych” znajdują się nad ukośną kreską (przed liczbą); liczb „pionowych”  pod ukośną kreską (nad liczbą). Każda liczba składa się z różnych cyfr i żadna z nich nie jest zerem. W rozwiązaniu należy podać, ile razy w diagramie występuje cyfra 5.

CYFRY DO STRZAŁEK

Do każdej strzałki trzeba wpisać odpowiednią cyfrę  taką mianowicie, aby po wpisaniu wszystkich cyfr każda strzałka wskazywała na tyle różnych cyfr, jaka jest wartość znajdującej się w niej cyfry. Istotę tej zależności ilustruje zamieszczone obok rozwiązanie małego przykładu. W rozwiązaniu należy podać ogólną liczbę strzałek z czwórką.

DZIELENIE

Rozszyfruj dzielenie, w którego zapisie ujawniono tylko cztery cyfry  pozostałe zastąpione są kwadracikami. W rozwiązaniu należy podać wartość ilorazu.

JEDEN... DZIEWIĘĆ

Wychodzimy od następującego zapisu:

Cyfry z lewej strony znaku równości można łączyć w grupy, nie zmieniając ich kolejności, czyli tworzyć liczby kilkucyfrowe. Można także (a nawet trzeba) stawiać między nimi znaki czterech podstawowych działań arytmetycznych oraz  jeśli to konieczne  nawiasy określające kolejność wykonywania działań. Korzystając z tych sposobów, należy doprowadzić do poprawnej równości, aby równocześnie jej wartość punktowa (P) była jak największa  zgodnie z następującym wzorem:

Oto dwa przykłady rozwiązań:

  1. [1 + (2 Ą 3 Ą 4)] Ą 5 Ą (6 - 7 + 8 + 9) = 2000,
  2. (1 - 2 Ą 3 + 45) Ą (67 - 8 - 9) = 2000.

Punktacja za równość (a) wynosi około 8.3 (x = 8, y = 3).
Równość (b) daje więcej punktów  około 11.1 (x = 6, y = 3).

OSIEM LITER

W szesnastu polach diagramu rozmieszczono osiem różnych liter tworzących wyrażenie OSIEM LITER. Wypełnij pozostałe puste pola tymi samymi literami w taki sposób, aby w każdym rzędzie, w każdej kolumnie oraz na każdej z obu przekątnych kwadratu znalazło się osiem różnych liter. W rozwiązaniu należy podać wyraz (rzeczownik pospolity w pierwszym przypadku liczby pojedynczej) utworzony z czterech liter, które znajdą się w żółtych polach.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 12/99

Koszyk cyfr

Rozwiązanie na rysunku.

Linijka bubel

Linijka okazała się bublem podwójnym, bo na podziałce zabrakło zera. Wszystkie rozwiązania, których autorzy poprawili ten błąd (na jeden z kilku możliwych sposobów), uznane zostały za poprawne. Poprawnym rozwiązaniem był także... brak rozwiązania, czyli ograniczenie się do wskazania braku zera.

Klocek siekany

22 części.

Mrówki zegarówki

12 lub 20 cm.

Magia pereł

1300 lub 1800.

Płyty kompaktowe, rozlosowane wśród osób, które nadesłały rozwiązania przynajmniej trzech zadań, otrzymują: Bartosz Konior z Prudnika, Paweł Piotrowski z Pabianic oraz Tomasz Spodenkiewicz z Wrocławia. Za poprawne rozwiązanie wszystkich łamigłówek nagrodę 100 zł otrzymuje w wyniku losowania Krystyna Płonka z Lwówka Śląskiego. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.