Twoja wyszukiwarka

AM
SYGNAŁY - LECZĄC, NIE SZKODZIĆ
Wiedza i Życie nr 5/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/2000

Chroniąc przewód pokarmowy przed wrzodami, można uzyskać dokładnie odwrotny efekt.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to grupa farmaceutyków znana każdemu, kto choć raz był przeziębiony, bolał go ząb czy głowa lub choruje np. na reumatyzm. Najpopularniejszym z nich jest aspiryna. Na całym świecie zużycie tych leków liczone jest nie w milionach tabletek, a w tonach. Łagodzą skutecznie ból i obniżają gorączkę, mają jednak poważne działania uboczne. Długotrwałe lub bardzo intensywne leczenie może stać się przyczyną wrzodów i bardzo niebezpiecznych krwawień do przewodu pokarmowego, dlatego lekarze zwykle przepisują je razem z lekami osłaniającymi błonę śluzową żołądka. Tymczasem wieloletnie badania, które objęły ponad 8 tys. osób, prowadzone przez kilka ośrodków i opublikowane ostatnio w różnych pismach, dowiodły ku zaskoczeniu świata medycznego że jednoczesne stosowanie NLPZ i chroniących śluzówkę żołądka zwiększa liczbę powikłań w postaci nadżerek i wrzodów!

Jak wytłumaczyć to z pozoru sprzeczne z logiką i intuicją zjawisko? Znaleziono trzy możliwe rozwiązania. Po pierwsze lekarze przepisują większe dawki NLPZ, sądząc, że pacjenci są wystarczająco zabezpieczeni. Po drugie tego samego powodu pacjenci samowolnie przyjmują większe dawki. Ale jest też trzeci powód okazało się, że leki osłonowe zmniejszają właściwości przystosowawcze błony śluzowej i czynią ją bardziej podatną na uszkadzające działanie NLPZ.