Twoja wyszukiwarka

BARBARA PRATZER
SYGNAŁY - PALACZOM POD ROZWAGĘ
Wiedza i Życie nr 6/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2000

Ważna informacja dla tych, którzy chcą rzucić palenie i potrzebują dodatkowej motywacji.

Wiadomo, że palacze papierosów bardziej narażeni są na choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, zwłaszcza płuc i krtani, przewlekły nieżyt dróg oddechowych. Amerykańscy naukowcy po żmudnych badaniach dorzucili do tej ponurej listy kolejny punkt: u palących wyraźnie częściej zdarzają się bardzo groźne zapalenie opon mózgowych wywołane dwoinką zapalenia płuc oraz wysiew tych bakterii do krwi, co może się przekształcić w zagrażającą życiu posocznicę. Do takich wniosków doszli, analizując przypadki tych schorzeń wśród dorosłych mieszkańców Atlanty, Baltimore i Toronto. Co ciekawe, choć najbardziej narażeni są wieloletni palacze, choroba częściej atakuje też osoby niepalące, ale zmuszone do wdychania dymu dłużej niż przez godzinę dziennie.

Wnioski płynące z tych badań z pewnością nie są odkrywcze, ale w naszym kraju, gdzie liczba palaczy wzrasta, mają szczególne znaczenie. Każdy może robić to, co uzna za stosowne, pod warunkiem, że nie naraża innych. Dlatego osoby, które chcą palić, powinny to robić we własnym gronie.

"The New England Journal of Medicine", nr 10, vol. 342/2000)