Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 6/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/2000

Mistrzostwa świata w rozwiązywaniu łamigłówek są równocześnie szerokim forum spotkań i dyskusji osób, którym bliska jest ta dziedzina rozrywki. W trakcie rozmów prowadzonych od pierwszych mistrzostw, zorganizowanych w 1992 roku w Nowym Jorku, stopniowo dojrzewał pomysł powołania Światowej Federacji Łamigłówkowej, który w maju ub.r. został wreszcie sfinalizowany. World Puzzle Federation założyli przedstawiciele czterech państw – Czech, Niemiec, Holandii i USA. Siedzibą organizacji jest Amsterdam, a celem – najogólniej mówiąc – popularyzacja rozrywek umysłowych wysokiej próby, a więc przede wszystkim wymagających logicznego myślenia. Obecnie do WPF należy 15 krajów, w tym Polska, a chęć przystąpienia zgłosiło już kilkanaście następnych. Wydaje się więc, że liczba drużyn startujących w tegorocznych mistrzostwach świata – warunkiem udziału w których jest przynależność do WPF – będzie tak duża, jak nigdy dotąd. Drugi warunek uczestniczenia w mistrzostwach to konieczność zorganizowania eliminacji ogólnokrajowych. Gdy ten tekst dotrze do Państwa, pierwszy i drugi etap eliminacji – polegające na rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w kwietniowym i majowym „Puzelandzie” – będą już zakończone. Listę osób zakwalifikowanych do finału opublikuje „Gazeta Wyborcza” 9 lub 10 czerwca. Ponieważ jednak nie ma gwarancji, że zamieszczą ją wszystkie dodatki lokalne, więc dla pewności warto będzie zajrzeć na strony internetowe (www.gazeta.pl/warszawa lub www.proszynski.pl/wiedzaizycie/). Około stu osób, które zdobędą najwięcej punktów w eliminacjach, otrzyma osobiście zaproszenia na finał, który odbędzie się w Warszawie na przełomie czerwca i lipca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, zaś czwórka najlepszych będzie reprezentować Polskę na 9. Mistrzostwach Świata, które odbędą się w październiku w Nowym Jorku.

Pozostając przy temacie mistrzostw, proponuję Państwu rozwiązanie zamieszczonych poniżej kilku zadań wybranych z ubiegłorocznych turniejów eliminacyjnych zorganizowanych w USA, Japonii i Holandii. Rozwiązania można nadsyłać do końca czerwca br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02–651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 6/2000 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby zadań, rozlosujemy nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz płyty kompaktowe.

Obrazek logiczny

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików). Zaczernione pola utworzą rysunek. Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdej kolumny określają, ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnych pól jest w danej grupie. Na przykład liczby 5 9 2 oznaczają trzy grupy – pierwszą złożoną z pięciu, drugą z dziewięciu, a trzecią z dwóch czarnych pól. Wyodrębnienie kilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymi im grupami czarnych pól pozostaje przynajmniej jedno pole wolne (jasne). Puste kratki mogą, oczywiście, być także na początku i na końcu rzędu. W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.

Literama

W niektóre z 36 pól diagramu należy wpisać litery A, B, C, D, E tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie znalazła się do-kładnie raz każda z tych liter (6 pól pozostanie więc pustych). Kluczem do ich właściwego rozmieszczenia są literowe podpowiedzi przy brzegach diagramu. Każda z nich określa najbliższą literę w danym rzędzie lub kolumnie. Zamieszczona obok skromniejsza literama z rozwiązaniem powinna rozwiać ewentualne wątpliwości.

Osiem działań

W kwadraciki należy wpisać dziewięć różnych cyfr – wszystkie oprócz zera – tak, aby równość była poprawna. Działania należy wykonywać kolejno, od lewej strony do prawej, czyli bez uwzględniania pierwszeństwa dzielenia i mnożenia.

Cyfrogram

W polach diagramu ukrytych jest szesnaście „elektronicznych” cyfr – takich, jak z prawej strony rysunku. Zadanie polega na ich ujawnieniu przez zaczernienie odpowiednich grubych białych kreseczek. Kluczem do tego są układy siedmiu cyferek obok rzędów i nad kolumnami cyfrogramu. Każdy taki układ określa, ile kreseczek w danej pozycji – w tym rzędzie lub kolumnie – należy zaczernić. Na przykład układ przed górnym rzędem oznacza, że w sumie w czterech cyfrach w tym rzędzie powinny być: cztery, czyli wszystkie, czarne poziome kreseczki u góry (górna czwórka); dwie górne pionowe z lewej strony (lewa górna dwójka); dwie górne pionowe z prawej (prawa górna dwójka); trzy poziome na środku (trójka w centrum)... itd. Dodatkowo układ siedmiu cyferek przy lewym górnym rogu diagramu dotyczy zaczernianych elementów czterech cyfr na przekątnej łączącej ten róg z prawym dolnym.

Deduktomino

Z kompletu domina usunięto wszystkie kamienie z pustymi połówkami. Z pozostałych 21 kamieni ułożono pro-stokąt przed-stawiony na rysunku – oczka na kamieniach zastąpiono cyframi, a granice między kamieniami usu-nięto. Łamigłów-ka polega na odtworzeniu tych granic, czyli ustaleniu położenia poszczególnych kamieni. Dla wygody wszystkie kamie-nie znajdują się u dołu rysunku – w trakcie rozwiązywania można przekreślić kamień, którego położenie zostanie ustalone.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 1/2000

Komplety

Siedem kompletów nie dotyka brzegu diagramu.

Saper

Cztery miny znajdują się na przekątnych.

Na pół

Rozwiązanie na rysunku.

Wielokółka

Rozwiązanie na rysunku.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Marcin Chomenko z Gdańska, Przemysław Gołąbek z Czempinia oraz Jakub Majewski z Żagania. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

Rozwiązanie zadania dla wytrwałych

Jeden z kilku podobnych podziałów prostokąta z „otworami” na najmniejszą możliwą liczbę kwadratów – 39, przedstawiony jest na rysunku. Zdaniem wielu Czytelników, zadanie dla wytrwałych było prostsze (?) niż łamigłówka „Na pół”. Nagrodę 100 złotych otrzymuje w wyniku losowania Roman Kuboś z Lublińca. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy pocztą.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 2/2000

Labirynt miodowy

Trasa nie przechodzi przez 28 pól labiryntu.

Kojarzenie par

Zadanie ma wiele rozwiązań; przez niebieskie skrzyżowanie może przechodzić linia łącząca litery D, E, F albo... żadna (to jedno z dwóch zadań z mistrzostw świata niedopracowanych przez organizatorów; niedoróbka polega na umieszczeniu dolnej litery F o jedno skrzyżowanie za wysoko).

Piramidka

Suma cyfr na wszystkich blokach – 174.

Mastermind

97722.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Marek Arczewski z Radomia, Maria Walężak z Torunia oraz Dariusz Wierzbicki z Zamościa. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

Rozwiązanie zadania dla wytrwałych

Narysowanie, zgodnie z podanymi warunkami, linii łamanej omijającej cyfry, których suma byłaby mniejsza niż siedem, nie jest możliwe. Jedno z kilku bardzo podobnych najlepszych rozwiązań (linia nie przecina cyfr 2 i 5), przedstawione jest na rysunku. Takie mistrzowskie rozwiązania nadesłało 16 osób: Joanna Burek – Żywiec, Maria Gałuszka – Zakopane, Łukasz Indeka – Pszczyna, Bożena Madej – Żagań, Marta Olszewska – Łomża, Marzena Pulchna – Głogoczów, Adam Rhode – Puck, Marcin Samsel – Ćwiklice, Bogumił Sikora – Mucharz, Ewa Sochacka – Jedlanka, Maryla Stankiewicz – Józefów, Roman Szymański – Tychy, Małgorzata Szymborska – Łódź, Maciej Wajdziak – Żywiec, Józef Wróbel – Kraków, Daniel Zarębski – Syców. Nagrodę 100 złotych, rozlosowaną wśród wymienionych osób, otrzymuje Marzena Pulchna. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy przekazem pocztowym.