Twoja wyszukiwarka

GRZEGORZ NALEPA
SYGNAŁY - ODWLEKANIE HUNTINGTONA
Wiedza i Życie nr 7/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/2000

Nie ma jak aktywne, urozmaicone życie.

Pląsawica Huntingtona to przewlekłe, uwarunkowane genetycznie uszkodzenie mózgu. Do objawów tej choroby należą postępujące otępienie psychiczne i różne objawy neurologiczne, na przykład mimowolne ruchy kończyn. Takie objawy najczęściej występują dopiero u dorosłych; wcześniej mózg pracuje całkowicie prawidłowo.

Czy można opóźnić moment pojawienia się objawów pląsawicy Huntingtona? Naukowcy z Anglii i RPA przeprowadzili badania na transgenicznych zwierzętach, które są nosicielami genu choroby Huntingtona. Okazało się, że myszy żyjące w bardzo urozmaiconych warunkach później zaczynają chorować na Huntingtona niż ich znudzone krewniaczki, zamknięte przez naukowców w pustych klatkach. Prawdopodobnie bezustanne pobudzanie mózgu przez bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego w jakiś sposób chroni mysie neurony przed uszkodzeniem.

Teraz warto by sprawdzić, czy wysoka aktywność intelektualna również opóźnia pojawienie się objawów choroby Huntingtona u ludzi.

Nature nr 404/2000
www.biologia.pl