Twoja wyszukiwarka

MICHAŁ MIŚ
SYGNAŁY - CZY TELEFONY KOMÓRKOWE SZKODZĄ ZDROWIU?
Wiedza i Życie nr 7/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/2000

Mimo braku podstaw do stwierdzenia szkodliwości telefonów komórkowych, naukowcy radzą ostrożność.

Po trwających prawie rok w Wielkiej Brytanii badaniach wpływu fal emitowanych przez telefony komórkowe na ludzkie zdrowie grupa angielskich naukowców doszła do wniosku, że nie wyrządzają one szkody naszym organizmom. Według opublikowanego niedawno raportu Stewarta, specjaliści z dziedziny fizyki, neurologii, inżynierii oraz telekomunikacji nie zaobserwowali negatywnego wpływu działania "komórek". Mimo wszystko jednak zalecili ostrożność w używaniu przenośnych telefonów szczególnie przez dzieci i młodzież, ponieważ skutki działania fal magnetycznych mogą być odsunięte w czasie. Ostrożność została spowodowana obserwacją pewnego gatunku nicieni. Struktura ich białek została naruszona, gdy znalazły się w promieniu działania pola magnetycznego podobnego do tego wytwarzanego przez telefony komórkowe. Białka o takiej strukturze nie ma jednak w organizmie człowieka.