Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 7/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/2000

Za motyw przewodni lipcowego „Puzelandu” można by uznać sumowanie. Z tym działaniem wiąże się bowiem większość łamigłówek  także zadanie dla wytrwałych, które jest układanką, a więc polega na „sumowaniu” elementów w taki sposób, aby utworzyć całość spełniającą określone warunki. Tylko w obrazku logicznym dodawania trudno się doszukać.

Rozwiązania można nadsyłać do końca lipca br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 7/99 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeżeli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (pomijając zadanie dla wytrwałych), rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast najlepsze rozwiązania zadania dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

Dla wytrwałych

Tym razem trochę wytrwałości będzie zapewne wymagać także przygotowanie zabawy. Łamigłówka jest bowiem układanką, którą warto np. wyciąć z kartonu. Przy pewnej wprawie można nią operować także na ekranie komputera. Cały komplet stanowi 15 elementów  dwa trójkąty prostokątne w różnych kolorach i trzynaście utworzonych z nich figur - jedno- i dwukolorowych. Wszystkie części są jednostronne.

Zadanie polega na ułożeniu z tych 15 elementów jak największej liczby ośmiokątów   kształcie takim jak na rysunku   których każdy powinien spełniać następujące warunki:

  • każdy kolor na ośmiokącie powinien pokrywać jeden spójny obszar, czyli tworzyć jedną figurę;
  • kolorowe figury powinny być przystające, czyli dawać się na siebie nałożyć (pokrywać się po przesunięciach i obrotach w płaszczyźnie ośmiokąta).

Dwa ośmiokąty są różne, jeśli różnią się kształtem kolorowych części. Na rysunku przedstawione jest przykładowe rozwiązanie.

Nagrodę  100 złotych  otrzyma osoba, która nadeśle najwięcej różnych ośmiokątów spełniających podane warunki. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie.

Obrazek logiczny

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików). Zaczernione pola utworzą rysunek. Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdej kolumny określają, ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnych pól jest w danej grupie. Na przykład liczby 5 9 2 oznaczają trzy grupy  pierwszą złożoną z pięciu, drugą z dziewięciu, a trzecią z dwóch czarnych pól. Wyodrębnienie kilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymi im grupami czarnych pól pozostaje przynajmniej jedno pole wolne (jasne). Puste kratki mogą, oczywiście, być także na początku i na końcu rzędu. W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.

Działki

W każdy pusty kwadracik należy wpisać jedną z cyfr od 1 do 9 w taki sposób, aby:

  • suma cyfr w każdej działce (figura obwiedziona grubą linią) była taka sama  rów-na 24;
  • w każdym rzędzie, każdej kolumnie oraz w każdej działce występowały różne cyfry.

Cyfrowanki

Bez zer

W każdym polu białego kwadratu 4x4 powinna znaleźć się jedna cyfra. Cztery z nich są już na swoich miejscach. Zadanie polega na wypełnieniu pozostałych pól odpowiednimi cyframi. Żadna nie może być zerem. Kluczem do rozwiązania są liczby przy brzegu kwadratu  każda z nich oznacza sumę cyfr w danym rzędzie lub kolumnie, zaś liczby przy rogach równe są sumom cyfr na przekątnych. Gwoli jasności obok zamieszczono przykład z rozwiązaniem.

Z zerami

Podobnie jak w cyfrowance bez zer, liczby przy brzegu oznaczają sumy cyfr w rzędach i kolumnach. Wpisując cyfry do pól, należy jednak pamiętać o dwóch warunkach:

  • – wśród wpisywanych cyfr mogą być zera, ale pola z zerem nie mogą się stykać  bokiem ani rogiem;
  • – w każdym rzędzie i w każdej kolumnie powinny występować różne cyfry (warunek ten nie dotyczy zer, które mogą się powtarzać).

Obok zamieszczony jest mały przykład z rozwiązaniem.

Doczepki

Kwadrat z „doczepkami” (kwadraciki wystające z kwadratu) należy podzielić wzdłuż przerywanych linii na jedenaście części. Każda część powinna objąć jedną doczepkę   liczbą równą sumie wszystkich pozostałych cyfr w tej części (jak w rozwiązaniu zamieszczonego obok małego przykładu).

Po dziewięć

Podziel diagram na wielokąty wzdłuż linii przerywanych w taki sposób, aby suma cyfr w każdej części wynosiła dziesięć.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 3/2000

Wędkowanie

Rozwiązanie na rysunku.

Trzy liczby

Rozwiązanie na rysunku.

Kwadrat z pasków

Rozwiązanie na rysunku.

Miodowe wyspy

Rozwiązanie na rysunku.

Strzałki i różnice

 Suma cyfr w czerwonych kółkach  13. Pełne rozwiązanie na rysunku.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały nagrody: 100 złotych otrzymuje Dariusz Stuchlik z Dębowca; płyty kompaktowe otrzymują: Marek Pych z Ośna Lubuskiego, Grażyna Pyrzanowska z Łęk Szlacheckich oraz Ewa Szajna z Kędzierzyna-Koźla. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.