Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
SYGNAŁY - PIRACTWO KOMPUTEROWE W EUROPIE
Wiedza i Życie nr 8/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2000

Producenci oprogramowania stracili w ubiegłym roku w Europie 3.6 mld dolarów. Polska znalazła się na liście krajów niebezpiecznych.

Z ostatniego raportu Business Software Alliance, międzynarodowej organizacji zajmującej się tym problemem, wynika, że wskaźnik piractwa komputerowego wyniósł w 1999 roku w Europie 34% (spadek o 2 punkty procentowe w ciągu 12 miesięcy). Oznacza to, że co trzeci program komputerowy jest na naszym kontynencie używany nielegalnie. Piractwo powoduje w Unii Europejskiej utratę 200 tys. miejsc pracy i stratę około 14 mld dolarów wpływów z podatków. Największe straty przynosi piractwo w Wielkiej Brytanii (679 mln dolarów), Niemczech (652 mln dolarów) i Francji (548 mln dolarów). Najwyższy wskaźnik nielegalnych programów odnotowano w Grecji (71%), Hiszpanii (53%) i Irlandii (51%). W ub.r. dzięki BSA ujawniono w Europie 8126 przypadków piractwa, co oznacza wzrost o blisko 40% w stosunku do roku poprzedniego.

W skali światowej Wielka Brytania zajmuje dopiero trzecie miejsce pod względem wielkości strat spowodowanych piractwem. Na pierwszym miejscu są USA (3191 mln dolarów), na drugim Japonia (957 mln dolarów).

W pierwszym kwartale br. stwierdzono już w Europie 1465 poważnych wypadków piractwa, w których wyniku rozpoczęto 942 postępowania karne. Jednocześnie BSA ujawniła 532 wypadki naruszania prawa z użyciem Internetu, co spowodowało 26 interwencji policji i usunięcie z Sieci 119 witryn za naruszenie prawa własności intelektualnej.

Polska została umieszczona na oficjalnej liście rządu Stanów Zjednoczonych wyszczególniającej kraje, w których nie respektuje się należycie praw autorskich dotyczących zwłaszcza oprogramowania, filmów, muzyki i książek. W 1998 roku 61% programów zainstalowanych na komputerach w Polsce uzyskano nielegalnie, zaś wartość rynkowa tego oprogramowania wynosiła ponad 142 mln dolarów.

Uwaga: podajemy numer telefonu Ligi Antypirackiej w Polsce: (0-22) 661 55 12