Twoja wyszukiwarka

MARCIN KOTAS
SYGNAŁY - ŁATWY CEL
Wiedza i Życie nr 8/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2000

Co sprawia, że komary wolą kąsać ciężarne kobiety?

Opublikowane w Lancecie wyniki badań wskazują, iż ciężarne kobiety są znacznie bardziej pociągające dla komarów niż pozostali ludzie. Stwierdzono, że są one dwukrotnie częściej kąsane przez te dokuczliwe owady. Przyczyn zwiększonego narażenia na ukłucia komarów upatruje się w większej ilości wydychanego przez ciężarne kobiety powietrza i we wzmożonej produkcji potu. Zarówno w oddechu, jak i w pocie znajdują się bowiem związki chemiczne ułatwiające komarom odnalezienie ofiary. Ponadto kobiety ciężarne mają nieco podwyższoną temperaturę ciała, co stwarza lepsze warunki do rozwoju bakterii skórnych, a te także w jakiś sposób pomagają komarom wyśledzić cel ich ataku. Dlatego jednym ze sposobów zredukowania ilości sygnałów chemicznych odbieranych przez owady jest używanie mydeł antybakteryjnych.

Problem zdwojonego ryzyka kontaktu z komarami jest szczególnie istotny w krajach afrykańskich, gdzie każde ukąszenie grozi rozwojem malarii - choroby, która co roku zabija ponad milion ludzi, a u ciężarnych kobiet często prowadzi do poronień lub urodzeń słabych dzieci. Dlatego naukowcy zamierzają wyizolować znajdujące się na skórze ciężarnych kobiet substancje chemiczne odpowiedzialne za przyciąganie komarów, a następnie stworzyć środek skutecznie blokujący ich produkcję.