Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 8/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/2000

Sierpniowy "Puzeland" powstaje tuż przed finałem 5. Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek. Będą w nim startować zwycięzcy eliminacji, czyli  mam nadzieję  najlepsi, choć zapewne o awansie do finału decydowała czasem także szczypta szczęścia. Wszyscy pozostali mogą jednak poczuć się prawie jak finaliści, rozwiązując zamieszczone poniżej zadania. Są one bowiem takie same jak te, które znalazły się w zestawie finałowym  ale oczywiście nie te same, chodzi bowiem o rodzaje, a nie o konkretne przykłady. Również ich stopień trudności jest zbliżony.

Rozwiązania można nadsyłać do końca sierpnia br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02‑651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 8/99 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek. Wśród osób, które uporają się z największą liczbą zadań, rozlosujemy nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz płyty kompaktowe.

Pokropka

Łamigłówka polega na narysowaniu pętli  linii łamanej zamkniętej, łączącej niektóre kropki. Linia ta nie może przecinać samej siebie, a tworzące ją odcinki powinny być równoległe do brzegów diagramu. Kluczem do oznaczenia pętli są umieszczone w diagramie cyfry. Każda z nich wskazuje, ile boków kwadratu, wyznaczonego przez znajdujące się wokół niej cztery kropki, powinno znaleźć się na pętli. U dołu zamieszczony jest mały przykład z rozwiązaniem. W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę boków wielokąta, który tworzy pętla (w przykładzie  16).

Literama

W polach pokratkowanego kwadratu należy rozmieścić litery A, B, C tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie znalazła się dokładnie raz każda z tych liter. Kluczem do rozwiązania są "podpowiedzi" w postaci liter przy brzegach kwadratu. Każda z nich określa najbliższą literę w danym rzędzie lub kolumnie. Zamieszczony obok mały przykład z rozwiązaniem powinien rozwiać ewentualne wątpliwości. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile razy na przekątnych (niebieskie pola) występuje litera A.

Kryptarytm

Liczby w dodawaniu zastąpiono słowami. Takim samym literom odpowiadają jednakowe cyfry, a różnym literom  różne cyfry. Pod literami na niebieskim tle ukrywają się cyfry nieparzyste. Rozszyfruj działanie. W rozwiązaniu wystarczy podać sumę, czyli „wartość” wyrazu STALE.

Wypustki

Z każdego pola z cyfrą należy wyprowadzić jeden lub kilka odcinków w rzędzie i/lub kolumnie. Odcinki wychodzące z danego pola powinny w sumie sięgnąć tylu pól, jaka jest wartość cyfry. Dwa odcinki nie mogą sięgnąć tego samego pola i żadne pole nie może pozostać nietknięte odcinkiem. Aby wszystko było jasne, obok zamieszczony jest mały przykład z rozwiązaniem. W rozwiązaniu każdego zadania wystarczy podać sumę cyfr w polach, z których wychodzą wypustki sięgające niebieskich kratek.

9 po 9

Puste pola diagramu należy wypełnić cyframi od 1 do 9 tak, aby w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i w każdym 9‑polowym kwadracie obwiedzionym grubą linią występowało dziewięć różnych cyfr. W rozwiązaniu wystarczy podać sumę cyfr w czterech niebieskich polach.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 4/2000

Bitwa morska

Łodzie podwodne na polach: eK, gD, gK, iD.

Skarby

Na przekątnych są cztery pola ze skarbami.

Krzyżówka liczbowa

Piątka występuje w diagramie sześciokrotnie.

Cyfry do strzałek

Dziesięć strzałek z czwórką.

Osiem liter

Z liter w żółtych polach można utworzyć wyraz TEST.

Pełne rozwiązania powyższych zadań na rysunkach.

Dzielenie

925404 : 804 = 1151.

1...9

Maksymalny wynik  20 punktów  daje jedno z trzech następujących rozwiązań: 

1 x 2345 - 6 x 7 x 8 - 9 = = 2000 lub
(1+ 2) x (3 + 456) + 7 x 89 = 2000 lub
(12 + 3 x 45) x (6 + 7) +89 = 2000

Wśród osób, które uzyskały maksimum punktów (65), rozlosowane zostały nagrody. 100 złotych otrzymuje Stanisław Duszczak z Kórnika. Płyty kompaktowe otrzymują: Agata Lerczak z Poznania, Artur Olejnik z Bielska‑Białej oraz Hanna Ryłko z Warszawy. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.