Twoja wyszukiwarka

ZBIGNIEW P. ZAGÓRSKI
SYGNAŁY - KTO DOŻYJE WIEKU XXII?
Wiedza i Życie nr 9/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/2000

Nadchodzące stulecie najbardziej wydłuży czas życia najbogatszym.

Wiek XX przedłużył średni czas życia mieszkańców krajów rozwiniętych o 30 lat. Najświeższe dane demograficzne wskazują, że w następnym stuleciu ludzie pożyją jeszcze dłużej. Instytut Mountain View Research w Los Altos w Kalifornii przygotował prognozy dla 7 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Wynika z nich, że w Japonii spodziewana średnia długość życia wzrośnie do 2050 roku o 8 lat i osiągnie prawie 91 lat. Poziom ten w innych krajach będzie nieco niższy: we Francji 87 lat, we Włoszech 86.2 roku, w Kanadzie 85.2 roku, w Wielkiej Brytanii 83.7 roku, w Niemczech 83.1 roku i w USA 82.9 roku. Ponieważ mówimy o średniej długości życia, oznacza to, że wiele przychodzących dziś na świat Japonek dożyje XXII wieku.

Cywilizacyjna długowieczność obejmie tylko najbogatsze kraje. Ciągle marzeniem w krajach ubogich jest dożycie 65 lat, a w środkowej Afryce nawet 50 lat. W niektórych rejonach świata, np. w Rosji, średni czas życia maleje, co na razie nie budzi niepokoju jej władz. Badania demografów nie obejmują mniej liczebnych państw, ponieważ statystyki są bardziej reprezentatywne, gdy populacja jest duża. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym czynnikiem wydłużającym życie są sukcesy medycyny, należyty poziom higieny i profilaktyki oraz ogólny komfort życia.