Twoja wyszukiwarka

MICHAŁ RÓŻYCZKA
SYGNAŁY - WYGIĘTY KAPELUSZ ZIEMI
Wiedza i Życie nr 9/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/2000

Nowy dowód na poparcie hipotezy o powstaniu Księżyca wskutek zderzenia.

Tak mógł wyglądać układ Ziemia-Księżyc tuż po uformowaniu się Księżyca

Coraz więcej wskazuje na to, iż Księżyc ma około 4.5 mld lat i powstała w wyniku kolizji Ziemi z ciałem o rozmiarach Marsa . Symulując owo brzemienne w skutki zderzenie na komputerach, stwierdzono, że tuż po nim wokół Ziemi uformował się zbudowany z luźno rozmieszczonych brył skalnych dysk o masie dwukrotnie większej od Księżyca. Następnie z niektórych brył powstał proto-Księżyc, zaś pozostałe spadły na Ziemię lub zostały odrzucone w dalsze rejony Układu Słonecznego.

"Komputerowy" proto-Księżyc krążył jednak uparcie w płaszczyźnie równika ziemskiego, co nie zgadzało się z innymi obliczeniami, za pomocą których śledzono minione koleje losu księżycowej orbity. Te ostatnie wskazywały bowiem równie uparcie na to, że 4.5 mld lat temu orbita Księżyca była nachylona do równika Ziemi pod kątem około 10°. Sprzeczność tę udało się ostatnio usunąć dzięki pracom Williama Warda i Robin Canup z Southwest Research Institute w stanie Kolorado. Wynika z nich, że wskutek działania grawitacji proto-Księżyca wewnętrzna część dysku (o średnicy 45 tys. km) może przybrać kształt zawadiacko wygiętego ronda kapelusza. Gdy do tego dochodzi, grawitacja wygiętego "kapelusza" już bez trudu skręca orbitę Księżyca o wymagane 10° (lub nawet bardziej, jeśli "kapelusz" ma wystarczająco dużą masę).

Swoją drogą, jest coś rozczulającego w obrazie Ziemi machającej kapeluszem na pożegnanie Księżycowi...