Twoja wyszukiwarka

MARIA SUPRANOWICZ
SYGNAŁY - WIĘCEJ MINUSÓW NIŻ PLUSÓW
Wiedza i Życie nr 9/2000
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/2000

Po roku reformowania edukacji widać więcej jej wad niż zalet.

Z przeprowadzonego w czerwcu przez CBOS sondażu wynika, że zaledwie 9% ankietowanych ocenia wprowadzaną reformę pozytywnie. Wśród zalet wymieniano przede wszystkim zmiany w programach i sposobie nauczania (nowe, ciekawsze, mądrzejsze programy, komputeryzacja szkoły, zajęcia komputerowe z dostępem do Internetu, również możliwość uczenia języków obcych), ale także położenie nacisku na wychowanie, stworzenie motywacji do nauki, przygotowanie do życia w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. 20% badanych dostrzega trudności związane z wprowadzaniem reformy. Jej skutki najgorzej oceniają rolnicy: zaledwie 10% w tej grupie widzi plusy, 52% trudności, a wśród nich likwidację szkół, ich niekorzystną lokalizację, mnóstwo kłopotów z dowożeniem dzieci, także drogie podręczniki.

Aż 35% ankietowanych uważa, że szkolnictwo jest gorsze niż przed reformą, 23% ma poczucie, że nic się nie zmieniło, poprawę widzi 16%. Być może jednak oceny te wiążą się z niewiedzą społeczeństwa aż 64% badanych uważa się za niedoinformowanych w tej sprawie. Przypomnijmy, że o reformie edukacji pisaliśmy m.in. w artykułach: "Na czym polega reforma oświaty", WiŻ nr 9/1998, "Testy za i przeciw", WiŻ nr 7/1999, "Jaka będzie nowa matura?", WiŻ nr 5/2000.

CBOS, Reforma edukacji z perspektywy minionego roku szkolnego, VII/2000.